1. İsim, Ekonomi gelir
 2. İsim gelir, irat, varidat.
  very small/low income: dar /az gelir.
  Low-income families need government
  help.
  Live within one's income: kazancına göre harcamak,
  k.d. kendi yağı ile kavrulmak/ayağını yorganına göre uzatmak.
  lowest income group: en az gelirliler.
  the middle income group: orta gelirliler.
  the highest income group: zenginler.
 3. İsim kâr, kazanç, faiz.
  a small yearly income: yıllık az bir kazanç.
  earned income: maaş, ücret,
  emek karşılığı sağlanan gelir.
  unearned income: (kira, faiz, temettü vb. gibi) yatırım geliri.
 4. İsim gelme, geliş, muvasalat, içeri girme/giriş/akış.
  Fluctuations in the nutrient income of a body water.
vergi matrahı İsim, Vergi ve Gümrük
kalıcı gelir İsim, İşletme