1. (bkz: break ) (pp).
 2. kırık, kırılmış, parçalanmış, kırılan.
  a broken window: kırık pencere.
  broken dreams: kırık hayaller.
 3. bozuk, arızalı, işlemez halde.
  a broken clock/car.
 4. yırtık, yırtılmış.
 5. Meteoroloji çok bulutlu, yarıdan fazlası bulutla kaplı (gökyüzü).
 6. zikzak, ânî yön değiştiren, kırık (çizgi).
  The fox ran in a broken line.
 7. eksik, noksan, tamamlanmamış.
  a broken bale of wool.
 8. ihlâl edilmiş, çiğnenmiş, riayet edilmeyen, tutulmayan, bozulmuş, dağılmış.
  a broken promise:
  tutulmayan vaat.
  a broken law: ihlâl edilmiş yasa.
  a broken home: dağılmış yuva/ev.
 9. kesik, kesilmiş, kesintiye/inkıtaa uğramış, bölünmüş, yarıda kalmış.
  a broken journey. a broken sleep.
 10. (ruhen/bedenen) zayıf düşmüş, bitkin, takatsiz, (sağlığı) bozuk.
  His broken health was due to age:
  Yaşlılık yüzünden sağlığı bozuldu.
 11. terbiye edilmiş (at vb.), alıştırılmış, zaptı rapta alınmış.
  The horse was broken to the saddle: At, eyere alıştırılmıştı.
 12. (dil, konuşma) bozuk, kusurlu, kırık dökük.
  He speaks broken English.
 13. (heyecan, üzüntü, korku vb. nedeniyle) kesik kesik (konuşulan).
  He utterd a few broken words of sorrow.
 14. arızalı, pürüzlü, inişli yokuşlu.
  We left the plains and rode through broken country: Ovaları
  geçtik ve atlarımızı arızalı araziye sürdük.
 15. mahvolmuş, heba olmuş, har vurup harman savrulmuş, iflâs etmiş.
  The broken fortunes of his family:
  Ailesinin heba olmuş serveti.
 16. eksik, noksan, (kâğıt topu) 500 veya 1000 yapraktan az.
bölünmüş sözcük Bilgi Teknolojileri