1. Sıfat iri, cesim, muazzam, kocaman, azametli, cüsseli.
  a great house/tree/crowd/army.
 2. Sıfat (sayı, değer vb.) çok, büyük, külliyetli.
  take great care: çok/büyük ihtimam göstermek.
  a great
  many: pek çok/külliyetli.
 3. Sıfat müthiş, şiddetli.
  great pain.
 4. Sıfat müstesna, mükemmel, fevkalâde.
  a great occasion. We had a great time at the party.
 5. Sıfat meşhur, tanınmış, ünlü, şöhretli, seçkin, mümtaz.
  a great inventor. a great family.
 6. Sıfat önemli, mühim.
  a great era in history. a great victory.
 7. Sıfat bellibaşlı, başlıca, başta gelen.
  His greatest novel.
 8. Sıfat yüksek rütbeli/mevkili, baş.
  a great noble.
 9. Sıfat soylu, asil, yüce, ulu, âli.
  great thoughts/deeds. a great heart.
 10. Sıfat gözde, revaçta, rağbet gören, çok kullanılan.
  “Humor” was a great word with the old physiologists.
 11. Sıfat çok yakın, samimî, sıkıfıkı, candan.
  great friends.
 12. Sıfat büyük, değerli, yüce, yüksek, muteber, herkesi hayran bırakan.
  a great statesman/composer/artist.
  The great men of the past.
 13. Sıfat (zaman, mesafe vb.) uzun, uzak, fazla, sürekli.
  to wait a great while. a great distance.
  live
  to a great old age: çok yaşlanmak.
 14. Sıfat (a)
  great at/for/on: usta, mahir, yetenekli, kabiliyetli.
  to be great on: çok usta/kabiliyetli
  olmak, meraklısı olmak.
  a great walker: yürüyüş meraklısı.
  He's great on reading poetry aloud. (b) çok iyi, fevkalâde, olağanüstü, mükemmel.
  a great movie. He's a great fellow. She's a great friend. What a great idea!
  It would be great if … : … olsa çok iyi olurdu.
 15. Sıfat (soyda) ikinci göbekten.
  great-grandfather, great-grandmother, great-grandson, etc.
 16. Zarf çok iyi/âlâ, mükemmel, yolunda.
 17. İsim büyük adam, kendi alanında ün yapmış kişi.
  greats: gözde kimseler.
  He is one of the theater's greats.
eşek marulu İsim, Bitki Türleri
acı marul İsim, Bitki Türleri