1. İsim kutu, sandık.
 2. İsim kutu dolusu.
  a box of chocolates.
 3. İsim hediye kutusu, hediye.
 4. İsim posta kutusu.
 5. İsim loca.
 6. İsim (mahkemelerde) tanık veya jüri bölmesi.
 7. İsim kulübe.
  a sentry's box: nöbetçi kulübesi.
 8. İsim (a) av(cı) kulübesi, kabin, (b) telefon kulübesi/kabini, (c) elbise sandığı
 9. İsim (bkz: box stall ).
 10. İsim (at arabalarında) arabacı yeri.
 11. İsim (vagonda) yolcu veya yük kompartımanı.
 12. İsim çerçeveli dergi sayfası.
 13. İsim mahfaza, koruyucu kutu, kasa.
  a gear box: dişli kutusu.
  a fire-alarm box: yangın alarm mahfazası.
 14. İsim (beyzbolde) oyuncuların topa vurdukları yer.
 15. İsim ağaçtan özsu almak için yapılan kesik.
 16. İsim (caz) (a) telli saz (gitar vb.), (b) piyano.
 17. İsim gramofon, TV alıcısı.
 18. İsim (bkz: vagina ).
 19. Geçişli Fiil kutulamak, sandıklamak, kutuya/sandığa yerleştirmek.
 20. Geçişli Fiil
  box in/up: ambalaj yapmak.
 21. Geçişli Fiil kutu temin etmek.
 22. Geçişli Fiil kutu/sandık biçiminde olmak
 23. Geçişli Fiil
  box off
  den. (bkz: boxhaul ).
 24. Geçişli Fiil bölmelere ayırmak.
 25. Geçişli Fiil bir yapının etrafını tahta vb. ile kaplamak/kapatmak.
 26. Geçişli Fiil (özsuyunu dışarı akıtmak için) ağaç gövdesini kesmek.
 27. Geçişli Fiil (a) (ayrı tutulması gereken) koyun sürülerini birbirine karıştırmak, (b) şaşırtmak.
 28. yumruk, el/yumruk darbesi, şamar, tokat.
  He gave the boy a box on the ear: Oğlanın kulağına tokat
  attı.
  box-glove: yumruk eldiveni, boks eldiveni.
  box-match: yumruk oyunu, boks maçı.
  box-ring: yumruklaşma alanı.
 29. (özellikle kulağa) tokat/yumruk atmak, yumruk vurmak, yumruklamak, yumrukla dövmek.
  to box someone's
  ears: birine tokat atmak.
 30. boks maçı yapmak, ödüllü boks maçlarına girmek.
 31. yumrukla dövüşmek.
 32. İsim
  boxwood ile ayni anlama gelir. şimşir ağacı
  (Buxus sempervirens).
 33. İsim şimşir kerestesi.
 34. İsim ökaliptüs ve benzeri çit bitkileri.
transfer kutusu İsim, Ulaşım
sigorta kutusu İsim, Ulaşım
kayak kutusu İsim, Ulaşım
optik disk kutusu Bilgi Teknolojileri
onay kutusu Bilgi Teknolojileri
kaydırma kutusu Bilgi Teknolojileri
kapatma kutusu Bilgi Teknolojileri
iletişim kutusu Bilgi Teknolojileri
boya kutusu Bilgi Teknolojileri