1. fos (argo)
 2. yanlış, hatalı.
  false concepts/statement/ideas. Don't make a false move.
  take a false step:
  yanlış adım atmak.
  put a false interpretation on something: bir şeyi yanlış yorumlamak.
  false accusation: yanlış itham/suçlama.
  false start: yanlış başlangıç.
 3. yalancı.
  false witness: yalancı tanık/şahit.
  false testimony: yalancı tanıklık.
  to bear
  false witness: yalancı tanıklık yapmak.
 4. vefasız, hakikatsiz, güvenilmez, hain.
  a false friend. a false husband.
  to be false to one's
  wife: karısını aldatmak.
 5. aldatıcı, yanıltıcı, yanlış yola/hükme sevkedici.
  a false promise.
  raise false hopes: boş
  yere ümit vermek.
  The fugitive left false trail for his pursuers.
 6. sahte, yapma(cık), taklit, düzme, kalp, hileli.
  false documents. false diamonds.
  false scales:
  hileli terazi.
  false bottom: sahte/gizli dip.
  a trunk with a false bottom.
 7. yalan, asılsız, temelsiz, aslı esası olmayan.
  false pride. false sense of security.
  false swearing:
  yalan yere yemin etme.
 8. geçici, muvakkat, takma, sun'î.
  false supports for a bridge: geçici köprü ayağı.
  false teeth:
  takma diş.
  false eyelashes: takma kirpik.
 9. Biyoloji benzer, taklit, yalancı.
  the false acacia. false foxglove.
 10. ayarsız, ayarlanmamış.
  a false balance.
 11. Müzik falsolu, âhenksiz, yanlış.
  a false note.
 12. yalancılıkla, hile ile, yalan söyleyerek, ihanetle, hainane, sahtekârlıkla.
sahte eşdeğer İsim, Dilbilim
falso Müzik