1. Fiil
  agree with: aynı fikirde /hemfikir olmak, mutabık olmak.
  I don't agree with you: Sizinle
  aynı fikirde değilim.
  I quite agree with you on that point: Bu hususta sizinle tamamen mutabıkım/aynı fikirdeyim.
 2. Fiil âhenk içinde yaşamak, uyuşmak.
 3. Fiil
  agree on/upon: anlaşmak, uzlaşmak, antlaşmak, fikir birliğine varmak.
  They have agreed on the
  terms of surrender: Teslim şartları üzerinde anlaştılar.
 4. Fiil bağdaşmak, uzlaşmak.
  This story agrees with hers: Bu hikâye onunki ile bağdaşıyor.
 5. Fiil, Gramer uymak, tetabuk etmek: sayı, cins vb. bakımından birbirine uymak.
 6. Fiil hak vermek, kabul/teslim etmek.
  I agree that he is the ablest of us: Onun içimizde en yetenekli olduğunu kabul ediyorum.
 7. Fiil kabul/muvafakat etmek, boyun eğmek.
  We agree the stipulations: Şartları kabul ediyoruz.
  I must
  agree your plans: Planlarını(zı) kabul etmek zorundayım.
birine dokunmak Fiil, Gıda ve Mutfak