1. İsim ekonomi, iktisat.
  Minister of economy: Ekonomi Bakanı.
  political economy: politik ekonomi.
 2. İsim tutum, tasarruf, israftan kaçınma, masrafları kısma.
 3. İsim ekonomik kaynakların yönetim şekli, ekonomi yönetimi, iktisadî idare.
  a healthy economy.
 4. İsim iktisadiyat, ekonomik varlık ve kazançların tümü.
  the national economy.
 5. İsim örgütlenmiş yönetim, idare usulleri, teşkilâtlanmış idare/sistem/yöntem.
  the economy of human body.
 6. İsim bir işi en az masraf/emekle en kısa zamanda yapma.
  the economy of movement.
 7. İsim, İlahiyat (a) tanrısal yaratılış/kurtuluş plânı, (b) belirli bir dinî hükümet dönemi veya yöntemi.
 8. İsim (uçakta vb.) turist mevkiinde.
  to travel economy: turist mevkiinde seyahat etmek.
reel sektör İsim, Ekonomi
açık ekonomi İsim, Ekonomi
kara ekonomi İsim, Ekonomi