1. yargıç, hâkim
  . a judge of the high court.
 2. yargıcı, hakem, arabulucu.
 3. bilirkişi, uzman.
  a good judge of men: adam sarrafı.
  a good judge of horses/of cattles: at/sığır uzmanı.
 4. Yahudi tarihinde krallardan önce hüküm süren hâkimlerden biri.
 5. hükmetmek, hüküm vermek.
  Don't judge a (of) man by his looks.
 6. yargılamak, muhakeme etmek.
  Who will judge the next case? God will judge all men.
 7. bir konuda fikir edinip karar vermek/hükme varmak.
  to judge the merits of a book. You can't judge
  a book by its cover. judge whether he's right or wrong.
 8. bir davayı çözmek, halletmek, karara bağlamak.
 9. düşünmek, istidlâl etmek, sonuç çıkarmak, sonuç ve kanaatine varmak.
  I judged, from his manner, that he was guilty.
 10. tahmin/takdir/tasavvur etmek, tahminde bulunmak.
  We judged the distance to be about 3 kilometers.

  I judged him about 50: Onu 50 yaşlarında tahmin ettim.
 11. (İbrani hâkimleri hakkında) hüküm sürmek.
 12. tenkit/muaheze etmek, çıkışmak.
  You had little cause to judge him so harshly: Onu bu denli şiddetle
  muaheze etmene pek sebep yok.
yumuşak hakim İsim, Hukuk
çizgi hakemi İsim, Futbol
laik hâkim Sıfat, Hukuk
asliye hakimi İsim, Hukuk