1. Askerlik mevzi
 2. yer, mevki, mahal.
  Can you find our position on this map?
 3. vaziyet, durum, konum.
  a sitting position. Your careless remark put me in an awkward position.
 4. mevzi.
  We will attack the enemy's position .
 5. duruş, hal, vaziyet.
 6. meram, niyet.
 7. içtimaî mevki, toplumsal seviye, sosyal pozisyon.
  A man of position: içtimaî mevkii olan bir adam.
 8. makam, (yüksek) mevki, rütbe.
  He was raised to the position of general.
 9. iş, görev, vazife.
  He's got a good position in an oil company.
 10. iddia.
 11. fikir, öneri.
  What is your position on this question?
 12. koyma(k), yerleştirme(k).
 13. Müzik telli sazlarda sol el başparmağının tel üzerindeki konumu.
pozisyonunu değiştirmek Fiil
durumunu değiştirmek Fiil
mevkiini değiştirmek Fiil
pozisyonunu sağlamlaştırmak Fiil
mevkiini pekiştirmek Fiil
mevkiini sağlamlaştırmak Fiil
pozisyonunu pekiştirmek Fiil
mevkiini sağlamlaştırma
mevkiini belirtmek Fiil
görüşünü bildirmek Fiil
mevkiini kaybetmek Fiil
sermaye yapısını güçlendirmek Fiil, Bankacılık
durumunu düzeltmek Fiil
işinden istifa etmek Fiil
mevkiinden olmak Fiil
işini kaybetmek Fiil
büyük bir kudret olmaktan çıkmak Fiil
mevkiini muhafaza etmek Fiil
mevkiini korumak Fiil
(US) bir mevkiye önemli niteliklerle gelmek Fiil
mevkiini pistonla elde etmiş olmak Fiil
mevkiinden çekilmek
istifa etmek Fiil
mevkiinden istifa etmek Fiil
öğretmenlikten ayrılmak Fiil
mevkiini muhafaza etmek Fiil
mevkiinde kalmak Fiil
durumunu kuvvetlendirmek Fiil
üniversite hocalığı
öğretim üyeliği
(askerlik) ileri mevki
ileri mevki İsim, Askerlik
güç durum
güç (acayip) durum
savunma odak noktası İsim
(borsada) fiyatların düşmesi
bit konumu
fiyatların yükselme pozisyonu
(borsada) fiyatların yükselmesi
iş durumu
sermaye yapısı
meslek durumu
mesleki mevki
nakit pozisyonu İsim, Muhasebe
nakit durumu İsim, Muhasebe
büro görevi
ticaret pozisyonu
rekabet edebilme kapasitesi
(himaye) örtme mevzii
alacaklı hali
alacaklı durumu
para durumu
(banka) likidite durumu
(banka) cari likidite durumu
(demiryolları) tehlike sinyali
günlük hesap durumu
borçlu hali
savunma mevzii
hakim durum İsim, Rekabet Hukuku
hâkim durum İsim, Rekabet Hukuku
yüksek mevki
öz sermaye durumu
istisnai durum
döviz pozisyonu
yönetici mevki
hal ve keyfiyet
iş durumu
menkul kıymet satışı yapan müşterinin menkul kıymetleri borsa simsarına teslim etmemesi
politikada
önceden kararlaştırılmış geri çekilme hattı
mutemetlik
mali durum
ateş mevkii
ateş mevzii
sabitleştirici kimyasal eriyik
sabit duruş
avantajlı mevki I
üstün mevki I
coğrafi konum İsim
coğrafi mevki
yüksek mevki
iyi maaşlı pozisyon İsim, Kariyer
konutun konumu
tespit olunmamış likidite durumu
aşağı mevki
aşağı derece mevki
çıkış mevzii
ilk mevzi
bir radyo ya da televizyon programından hemen önceki ya da sonraki reklam
reklamcılıkta
ortak tutum
önemli mevki
kilit mevki I
liderlik mevkii
yönetici mevki
hukuki durum İsim, Hukuk
oransız kazanç durumu
sorumluluk gerektiren mevki
likidite durumu
likidite durumu
disponibilite
uzun pozisyon İsim, Bankacılık
ihtiyatlılık hali
bağdaş kurma, yoga'da bir oturuş şekli. İsim
kazançlı mevkii
kârlı iş
yöneticilik mevki ii
yöneticilik mevkii
yönetici mevkii
müdür mevkii
piyasa durumu
misyoner pozisyonu Cinsel Sağlık
tekelci durum
tekel mevkii
(vites) boşta
nötr pozisyon
likidite olmama durumu
ticaret yokluğu durumu
ticareti olmama durumu
resmi görev
resmi mevki
(elektrik düğmesi) açık
açık mevzi
münhal yer
devamlı görev
kilit mevki
politika saptayıcı mevki
tercihli durum
bir yayımda ek ücrete tabi tercih edilen ilan yeri
tercihli yer
yüksek mevki
bir firmanın likidite durumu
firmanın likidite durumu
mesuliyetli mevki
mesuliyetli mevki I
satış pozisyonu
satış mümessilliği
sekreterlik işi
üst kademe mevkii
üst kademe mevki ii
üst düzey mevki
açık pozisyon
(borsa) mevcut olmayan malı satma
yan yer
(reklamcılıkta) otobüs ya da başka araçların içinde ya da dışında ya da yanlarındaki reklam yeri
sosyal mevki
sosyal mevki I
bir reklamın rakiplerin reklamlarından ayrı bir durumda olması
sağlam mali durum
sağlam mevki
sağlam mevki
kurmaylık mevkii
(askerlik) bekleme mevzii
stok durumu
stratejik mevzi
stratejik mevzi I
aşağı mevki
nezaretçi görevi
üst düzey mevki
üst seviye mevki ii
üst seviye mevkii
pazar pozisyonu
fahri görev
iyi maaşlı iş
bir örgütün cari durumunun sürekli ve sistemli bir biçimde değerlendirilmesi
(menkul kıymetler piyasası) tahsil edilen borçların listesi
bir müşterinin daha fazla risk yüklenmesini önlemek amacıyla bir yatırımın niteliğinden kaynaklanan bir riski dengeleyici işlem
yer tespiti
konum lambası İsim, Ulaşım
(uçak) durum lambası İsim
afişler gibi
sabit medya
yeri sabit olan reklamcılık medyası İsim
iş teklifi
reklam verenin bir gazete ya da dergide ya da radyo ya da televizyonda belirli bir yeri istemesi
döviz pozisyonu
pazarlık etme gücü
diplomatik güç
mal borsalarına karşı uzun vadeli (altı ay ile bir yıl ya da daha uzun bir süre) bir yaklaşım içinde olan tüccarlar İsim