1. Sıfat kuru.
  dry air. a dry towel. The soil is too dry for planting.
  to wipe sth dry: (bir şeyi
  silip) kurulamak.
  to keep sth dry: (bir şeyi) kuru olarak saklamak, rutubetten korumak.
  His mouth was dry with fear: Korkudan ağzı kurumuştu.
 2. Sıfat kurak.
  dry climate.
  a dry spell: kuraklık dalgası.
 3. Sıfat yağmursuz.
  dry weather.
 4. Sıfat susuz.
 5. Sıfat kurumuş.
  a dry lake. The well is (has gone) dry.
 6. Sıfat sütü çekilmiş, sütsüz, süt vermez.
  a dry cow.
 7. Sıfat yaşı kurumuş.
  dry eyes.
 8. Sıfat suyu çekilmiş.
  a dry river/lake.
 9. Sıfat susamış.
  I always feel dry in this hot weather.
  to be/feel dry: susamak.
 10. Sıfat susatan, susuzluk veren.
  a dry work.
 11. Sıfat sade, yavan, kuru.
  dry toast: (tereyağsız, reçelsiz) sade ekmek kızartması.
 12. Sıfat (pişmiş yemek) kuru, sert.
 13. Sıfat (ekmek) bayat, kuru.
  dry bread/cake.
 14. Sıfat (inşaat) (a) çimentosuz/harçsız (duvar), (b) alçısız (tavan).
 15. Sıfat (resimde renk) sert, keskin.
 16. Sıfat çıplak, açık, sade.
  The dry facts and nothing else.
 17. Sıfat (can) sıkıcı, ilginç olmayan, yavan, tatsız.
  a dry subject. a dry lecture/book.
 18. Sıfat (mizah) iddiasız, ince ve güldürücü, güldürmek için söylenmediği halde güldürücü.
  I like his dry humor.
 19. Sıfat soğuk, ilgisiz, bigâne, his ve heyecandan yoksun, baştan savma.
  dry politeness. a dry answer. a dry style of painting.
 20. Sıfat verimsiz.
  dry years of an artist.
 21. Sıfat (içki) susuz, sek, tatsız.
 22. Sıfat yiyecek, erzak vb.) kuru.
  dry provisions.
 23. Sıfat içki yasağı uygulanan, içki yapımını/satışını yasaklayan.
  a dry state.
 24. Sıfat kurutulmuş (kereste).
 25. Fiil kurutmak, kurulamak.
  to dry the dishes.
 26. Fiil kurumak.
 27. İsim yeşilaycı, içki yasağı taraftarı.
 28. İsim kuruluk, kuraklık.
 29. İsim kuru şey.
 30. İsim kurak bölge, kuru arazi.
kuru mama İsim, Ev
cilt kuruluğu İsim, Tıp ve Sağlık
kuru cilt İsim, Tıp ve Sağlık
sek şarap İsim, Gıda ve Mutfak
kuru temizleme İsim, Tekstil Sanayii