1. anlam, manâ, medlûl.
  Explain the meanings of these foreign words: Bu yabancı sözcüklerin anlamlarını
  açıklayınız.
  What is the meaning of this word? Bu sözcüğun anlamı nedir?
  What is the meaning of this? Bu ne demek oluyor? Bunun anlamı ne?
  Literal meaning: gerçek/hakikî anlam.
  Look/gesture full of meaning: Anlamlı bakış/jest.
 2. amaç, gaye, maksat, hedef.
 3. yorum, tefsir.
  meaning of a dream: rüya yorumu.
 4. önem, değer.
  He says the life has lost its meaning since his wife died.
 5. maksatlı, niyetli.
  well-meaning: iyi niyetli.
  She is a well-meaning person: İyi niyetli bir insandır.
 6. anlamlı, manâlı, manidar, manâ dolu.
  a meaning look: manâ dolu bir bakış.
 7. anlamına gelen, anlamını ifade eden.