1. Sıfat Polonyalı
 2. direk/sırık (dikmek), kazık (çakmak), sırıkla itmek, (fasulye vb.) sırıkla desteklemek.
 3. (at arabasında) ok, atların arasındaki sırık.
 4. Denizcilik seren direği.
  under bare poles: (gemi) yelkenler inik olarak.
 5. uzunluk birimi (16.5 kadem ≈ 5 m.).
 6. alan ölçüsü (30.25 yarda kare ≈ 25.3 m2).
 7. Coğrafya eksen ucu, kutup, arzın/kürenin merkezinden geçen eksenin küre yüzeyini deldiği 2 noktadan herbiri.
  North/South
  pole: Kuzey/Güney Eksen-ucu/Kutbu.
 8. Astronomi (bkz: celestial pole ).
 9. Fizik ucay, kutup, mıknatıs/batarya kutbu.
 10. birbirne zıt iki ilke/fikir/temayül vb.'den herbiri.
 11. dikkat/ilgi vb.'nin toplandığı nokta.
 12. Biyoloji (a) yumurta veya gözenin simetri ekseninin uçları, (b) göze bölünürken oluşan iğ şeklindeki parçanın uçları.
 13. Fizyoloji sinir gözesinin ucu.
 14. Matematik ucaysal konaçların baş noktası, orijin, konaçları (0,0) olan nokta.
 15. İsim Polonyalı, Leh.
elektrik direği İsim, Enerji ve Tabii Kaynaklar