1. İsim ziyafet, eğlence, toplantı, parti.
  dinner party: ziyafet.
  evening party: suvare.
  give
  a party: ziyafet vermek, eğlence düzenlemek.
  party dress: ziyafette giyilen elbise.
  party poop = party pooper:
  argo oyunbozan, eğlenceye katılmayan kimse.
 2. İsim kurum, cemiyet, topluluk, grup, ekip.
  a search/rescue party: arama/kurtarma ekibi.
  Will you
  join our party? Bize/grubumuza katılır mısınız?
  a party of schoolchildren: bir grup öğrenci.
 3. İsim, Askerlik2 (askerî) birlik, kıta.
 4. İsim (siyasal) parti, fırka.
  party politics: parti politikası.
  party spirit: (a) particilik
  zihniyeti, partiye sadakat, (b) eğlence vb. düşkünlüğü.
 5. İsim, Hukuk taraf, sözleşme imzalayanlardan herbiri.
 6. İsim iştirakçi, katılan, iştirak eden kimse.
  be a party to: -e katılmak, (suç vb. ye) ortak olmak.

  be a party to a crime: bir cinayete katılmak.
  He was a party to the deal: Pazarlığa o da katıldı.
  He was one of the party: O da gruba dahildi/onlardan biri idi.
 7. İsim birey, kişi, şahıs, fert.
  a party of the name of Jo: Jo adında birisi.
  third party: üçüncü
  şahıs.
  He is the guilty party: Suçlu olan odur.
  She is a sweet old party, though she talks too much: Çok konuşur ama pek sevimli bir ihtiyardır.
 8. İsim ortak, müşterek.
  party wall: ortak duvar, ara duvarı.
 9. İsim eğlenceye/ziyafete/davete gitmek.
 10. İsim gönül eğlendirmek, habire eğlenmek, vaktini eğlence ile geçirmek.
  party till dawn: sabahlara kadar eğlenmek.
bir siyasi partiye girmek Fiil
partisine bağlı olmak Fiil
partisine bağlı olmak Fiil
antlaşmaya taraf olmak Fiil, Uluslararası Hukuk
âkit taraflar İsim, Hukuk
partisini terk etmek Fiil
partisinden ayrılma
kendi partisini avucunun içine almak Fiil
partisine birkaç üye daha kazanmak Fiil
bir partiye katılmak Fiil
oyunu bir partiye vermek Fiil
parti sine birini kazanmak Fiil
partisine birini kazanmak Fiil
fırka
lehdar taraf İsim
hatır senedini imzalayan
hasım taraf Hukuk
mağdur taraf
mağdur
elektronik para havale sisteminde
bekarlığa veda partisi İsim
yararlanan taraf
lehdar taraf
kumanya toplantısı: yardım parası toplamak için evde hazırlanıp kutulara konulmuş kumanyaların artırma ile satıldığı toplantı.
ikmal birliği
orta parti
mahkeme masraflarını ödeyecek taraf
gemi kiralama beyannamesi
Noel partisi
yolculuk şirketi
ehlivukuf
bilirkişi
hakkını almak üzere mahkemeye başvuran taraf
(Hindistan) Kongre Partisi
muteahhit taraf
kıyafet balosu İsim
köylü ve çifçiler partisi. İsim
dans partisi
yükümlülüğünü yerine getirmeyen taraf
sözünü yerine getirmeyen taraf
davalı taraf
(US) demokrat partisi
tahrip müfrezesi
müfreze
suare
resmi akşam yemeği
travesti
işçilerce finanse edilen parti
işçilerce finanse edilen parti
hak sahibi olan taraf
gece toplantısı
münferit parti
itfaiye takımı
ateş müfrezesi
dolandıran taraf
garden parti
iktidar partisi İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
iktidardaki parti
suçlu taraf
şölen, evde verilen ziyafet, bir/birkaç gece süren ev eğlencesi. İsim
yeni bir eve taşınanlar tarafından dostlarına verilen ziyafet
patent hukukunda patenti ihlal eden taraf
mağdur taraf
mağdur
suçsuz taraf
ilgili taraf
müdahil taraf
işçi partisi İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
(Br) askeri çıkarmaya katılanlar
sorumlu taraf
kaybeden taraf
çoğunluk partisi
hata yapan âkit taraf
hata yapan akit taraf
ılımlı parti
müzakere eden taraf
bir davada kendi çıkarı olmayan taraf
keşideci İsim, Hukuk
mağdur taraf
muhalif parti
muhalefet partisi
karşı taraf
parti grubu
daimi kadro personeli
siyasî parti
yenen taraf
davayı kazanan
esas borçlu
özel parti
(US) ilerici parti
davacı taraf
dava eden taraf
satın alma tarafı
radikal sosyalist parti
meşru parti
kurtarma komandosu İsim
(poliçe) endirekt taraf
(kambiyo senedi) dolaylı taraf
cumhuriyetçi parti
sağcı parti
iktidardaki parti
arama grubu. İsim
seçkin topluluk
küçük parti
sosyalist parti
bölücü parti
(askerlik) saldırı birliği
kazanan taraf
sürpriz partisi
sürpriz parti
hayatta kalan taraf
turist topluluğu
yük boşaltma ekibi
kazanmayan taraf
savaş yanlısı siyasî parti. İsim
kazanan taraf
mağdur taraf
parti üyeliği
parti gruplaşması
(dava) geri ödenebilen masraflar
parti arşivi
parti özerkliği
parti oyu
parti şefi
parti kongresi
parti çatışması
parti koalisyonu
parti genel kongresi
parti kongresi İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
parti kontrolü
(US) parti kongresi
parti kurulu
parti disiplini
parti hâkimiyeti
suare giysisi
resmi elbise
parti aidatı
geçmişteki ve şimdiki politik güçlerinden ötürü kendilerine saygı duyulan partinin yaşlı üyeleri İsim
yaşlarından
partiye hizmetlerinden
parti amblemi
yetkili taraf
parti başkanı
partinin icra gücü olan üyeleri İsim
partiye sadık seçmenler
partili
parti görevleri İsim
parti merkezi
fırsatçı
kaynana dili İsim, Eğlence
parti yöneticileri İsim
(iki komşu mülk arasında) sınır (çizgisi), hudut (hattı). İsim
(siyasal partilerde) ana siyaset, ilke, partinin rehber ittihaz ettiği politika.
The delegates voted along party line. İsim
parti disiplininden çıkmayan ülke
parti disiplininden çıkmayan üye
parti teşkilatı
parti teşkilatı
partici
partili
parti kongresi
partili
parti üyesi
parti teşkilatı
partinin resmi organı
parti programı
parti politikacısı
parti anketi
partiye ilk gelen konuk
parti memuru
bir partiye ilk gelen konuk
parti içi kavgalar İsim
parti toplantısı
parti kongresi
partinin yeniden teşkilatlanması
parti rakibi
parti sloganı
parti ruhu
parti stratejisi
parti programı
gurup bileti
grup bileti
parti muameleleri İsim
bir partinin haznedarı
partinin haznedarı
parti birliği (parti içindeki küçük grupların çoğunluğun kararı yönünde hareket etmesi
ara duvar
yangın duvarı