1. İsim ziyafet, eğlence, toplantı, parti.
  dinner party: ziyafet.
  evening party: suvare.
  give
  a party: ziyafet vermek, eğlence düzenlemek.
  party dress: ziyafette giyilen elbise.
  party poop = party pooper:
  argo oyunbozan, eğlenceye katılmayan kimse.
 2. İsim kurum, cemiyet, topluluk, grup, ekip.
  a search/rescue party: arama/kurtarma ekibi.
  Will you
  join our party? Bize/grubumuza katılır mısınız?
  a party of schoolchildren: bir grup öğrenci.
 3. İsim, Askerlik2 (askerî) birlik, kıta.
 4. İsim (siyasal) parti, fırka.
  party politics: parti politikası.
  party spirit: (a) particilik
  zihniyeti, partiye sadakat, (b) eğlence vb. düşkünlüğü.
 5. İsim, Hukuk taraf, sözleşme imzalayanlardan herbiri.
 6. İsim iştirakçi, katılan, iştirak eden kimse.
  be a party to: -e katılmak, (suç vb. ye) ortak olmak.

  be a party to a crime: bir cinayete katılmak.
  He was a party to the deal: Pazarlığa o da katıldı.
  He was one of the party: O da gruba dahildi/onlardan biri idi.
 7. İsim birey, kişi, şahıs, fert.
  a party of the name of Jo: Jo adında birisi.
  third party: üçüncü
  şahıs.
  He is the guilty party: Suçlu olan odur.
  She is a sweet old party, though she talks too much: Çok konuşur ama pek sevimli bir ihtiyardır.
 8. İsim ortak, müşterek.
  party wall: ortak duvar, ara duvarı.
 9. İsim eğlenceye/ziyafete/davete gitmek.
 10. İsim gönül eğlendirmek, habire eğlenmek, vaktini eğlence ile geçirmek.
  party till dawn: sabahlara kadar eğlenmek.
 1. İsim taraf. A person or organization that participates in economic activities.
kira kontratı İsim, Deniz Hukuku
kira sözleşmesi İsim, Deniz Hukuku
keşideci İsim, Hukuk
işçi partisi İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
iktidar partisi İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
iktidar partisi İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
iktidar partisi İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
işçi partisi İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
parti kongresi İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler