1. Fiil rastlamak, rast gelmek, tesadüf etmek.
  He met her by chance.
 2. Fiil tanışmak.
  Pleased to meet you: Müşerref oldum/tanıştığımıza memnun oldum.
  Come to the party
  and meet some interesting people. I met her last year, but I don't remember her name.
 3. Fiil buluşmak, bulmak.
  When shall we meet again? Let's meet for dinner.
 4. Fiil karşılamak, istikbal etmek.
  meet a train: bir treni karşılamak.
 5. Fiil (göze) çarpmak.
  A peculiar sight met my eyes.
 6. Fiil karşılaşmak, yüzyüze/karşı karşıya gelmek.
  Their cars met on the narrow road: Arabaları dar yolda
  karşılaştı.
  I met him in the street.
 7. Fiil kavuşmak, birleşmek, bitişmek, bir araya gelmek.
  Their lips met (in a kiss). After a long separation
  I finally met my sweetheart last summer.
 8. Fiil çatışmak, çekişmek, çarpışmak, muhalif/rakip olarak karşılaşmak.
 9. Fiil zıt gitmek, muhalefet etmek, karşı gelmek.
 10. Fiil başa çıkmak, hakkından gelmek, mukabele etmek, icabına bakmak, uğraşmak, meşgul olmak.
  He meets the
  accusations with scorn: Suçlamaları istihza ile karşılar.
 11. Fiil (ihtiyacı/talebi vb.) karşılamak/tatmin etmek, (ihtiyaca) yetmek.
  Does this meet your need?
 12. Fiil (arzulara/koşullara vb.) uymak, uygun gelmek, (koşulları) yerine getirmek/sağlamak.
  to meet the requirements for a diploma.
 13. Fiil başına gelmek, uğramak, karşılaşmak, maruz kalmak, duçar olmak.
  I met a lot of difficulties in the work.
 14. Fiil mukabele etmek, karşılık vermek, cevap vermek.
  He met her glance with a smile. Angry cries met his speech.
 15. Fiil toplanmak, içtima etmek.
  The Parliament will meet next month.
 16. Fiil görüşmek.
 17. Fiil (doğru/düzlem vb.) kesişmek, birbirini kesmek.
 18. Fiil (senet, borç vb.) ödemek.
  to meet bills: faturaları ödemek.
 19. Fiil (fikren) anlaşmak/uyuşmak, aynı fikirde olmak, mutabık olmak, mutabakat sağlamak.
 20. Fiil (düşman olarak) karşılaşmak, çarpışmak, savaşa tutuşmak.
 21. İsim toplantı, topluluk.
 22. İsim toplanma, av için köpeklerin, yüzme/yarış vb. için yarışmacıların toplanması.
 23. İsim toplanma yeri.
 24. Sıfat uygun, münasip, yakışır, elverişlı, muvafık, lâyık.