1. Sıfat, Tekstil Sanayii suni
 2. Sıfat yapay, insan eliyle yapılan, doğal/tabiî olmayan. (bkz: natural ).
 3. Sıfat taklit, sahte, uydurma, yapma, sun'î.
  artificial leather: sun'î deri.
  artificial flowers:
  yapma çiçek.
  artificial silk: sun'î ipek.
  artificial respiration: sun'î teneffüs.
 4. Sıfat câlî, zoraki, yapmacık.
  an artificial smile: câli bir tebessüm.
 5. Sıfat gösterişli, tumturaklı.
  artificial manners: gösterişli tavır ve hareketler.
  artificial speech: tumturaklı nutuk.
 6. Sıfat gerçek ihtiyaçlar düşünülmeden yapılan.
  artificial rules for dormitory residents: yatılı öğrencilerin
  ihtiyaçları düşünülmeden konulan kurallar.
 7. Sıfat, Biyoloji doğal ve organik bağıntılardan ziyade keyfî, zahirî niteliklere dayanan.
  an artificial system of classification.
höyük İsim, Arkeoloji
yapay ipek İsim, Tekstil Sanayii
suni deri İsim, Tekstil Sanayii
suni ipek İsim, Tekstil Sanayii
yapay deri İsim, Tekstil Sanayii