1. İsim politik yönetim bilim ve tekniği, devlet yönetimi sanatı/ilmi.
  2. İsim siyasal yönetim, siyasal işleri/partileri yönetme.
  3. İsim siyasî işler.
  4. İsim siyasî yöntem ve manevralar.
  5. İsim siyasal ilke ve düşünceler.
  6. İsim politikacılık, siyaset, siyasî entrika ve düzenler, mevki ve iktidarı elde etmek için başvurulan kurnazca düzenler.
politikaya atılmak Fiil, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
siyasete atılmak Fiil, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
kimlikçi politika İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
kimlikçi politika İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
hakikat ötesi siyaset İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler