1. Sıfat kibar, nazik.
  a gentle disposition. A very gentle person who never loses her temper.
 2. Sıfat ılımlı, mutedil.
  gentle heat.
  to use gentle methods: ılımlı/mutedil davranmak, tatlılıkla işi halletmek.
 3. Sıfat yavaş, hafif, tedricî.
  The car came to gentle stop: Araba yavaşça durdu.
  a gentle slope:
  hafif meyil.
  gentle exercice: hafif idman.
  I heard a gentle knock on the door.
 4. Sıfat asil, soylu.
  of gentle birth: soylu, asil.
 5. Sıfat sayın, saygıdeğer, muhterem, saygı/hürmet telkin eden.
  gentle reader.
 6. Sıfat uysal, yumuşak huylu, yumuşak başlı, mülâyim, halim selim, uz.
  a gentle dog.
  to be gentle with
  one's hands: eli uz olmak.
  gentle as a lamb: kuzu gibi uysal.
 7. Sıfat tatlı, yumuşak, lâtif.
  Try a little gentle persuasion: Tatlılıkla gönlünü etmeye çalış.
  a gentle
  sound: tatlı bir ses.
  the gentle(r) sex: cinsi lâtif.
 8. Sıfat terbiyeli, ince, zarif.
 9. Sıfat (bkz: armigerous ).
 10. Sıfat asil, şövalye ruhlu.
 11. Geçişli Fiil uysallaştırmak, evcilleştirmek, yumuşak başlı/itaatli yapmak.
  The rider gentled his horse.
 12. Geçişli Fiil yumuşatmak, sakinleştirmek.
 13. Geçişli Fiil kibarlaştırmak, nazikleştirmek.
 14. Geçişli Fiil okşamak, okşayarak yola getirmek.
 15. Geçişli Fiil asilleştirmek, değer/paye vermek, şeref/itibar kazandırmak.
 16. İsim (bkz: maggot ).
 17. İsim asil kişi.