1. boşluk, açıklık, gedik, açık yer.
  a gap in his memory: hafızasında bir boşluk.
  He felt a gap
  which will be hard to fill: Doldurulması güç bir boşluk hissetti.
  The gate was locked but we went through a gap in the fence.
 2. aralık, fasıla, mesafe, süreksizlik.
  There's a gap of 2 miles between us and the nearest house.
 3. ayrılık, fark, görüş/fikir ayrılığı/farkı, ihtilâf, anlaşmazlık, uyuşmazlık, uygunsuzluk.
  the generation
  gap: nesiller arasındaki uyuşmazlık/fikir ayrılığı.
 4. yarık, yarma vadi, iki dağ arası.
 5. eksiklik, noksanlık.
  My diary is not complete, there are several gaps in it.
 6. yar(ıl)mak, yarık aç(ıl)mak, ayrılmak, aralık/boşluk meydana getirmek, yol açmak.
 1. Özel Isim GAP. A Windows feature that helps administrators tune their audit policies at a more detailed level by
  using numerous subcategories, and better control what events are recorded in the event log.
ticaret açığı İsim, Ekonomi
ayrım çözümleme Bilgi Teknolojileri