1. övgü, övme, medih, sena, sitayiş, takdir.
  beyond all praise: her türlü takdirin üstünde, ne kadar
  övsem azdır.
  in praise of: öven, metheden.
  a book in praise of country life.
  speak in praise of someone: birini övmek, sitayişle bahsetmek.
  The new film received high praise from everyone.
  sing one's own praises
  hkr. övünmek, kendini övmek, böbürlenmek.
  sing the praises of: hararetle övmek/methetmek, göklere çıkarmak.
 2. hamt, şükür.
  praise be: çok şükür, hele şükür!
  At last I've found you, praise be!
  praise
  be to Allah: Elhamdülillâh.
 3. övülme, methedilme, takdir/sitayiş görme.
 4. meziyet, övgüye değer nitelik.
 5. övmek, methetmek, sena/takdir etmek.
 6. hamdetmek, şükretmek.
 1. Özel Isim Takdir Et. The button in Yammer that allows users to show approval for other users for something they
  have done or shared on Yammer.