1. İsim, Fizik basınç
 2. basınç, tazyik.
 3. Fizik basınç, yüzey birimine gelen kuvvet. Simgesi
  : P.
 4. Meteoroloji
  atmospheric pressure ile ayni anlama gelir. hava basıncı.
  Low pressure often brings rain.
 5. sıkışma, baskı/tazyik görme.
 6. zulüm, baskı, eza, cefa, sıkıntı, meşakkat, güçlük, taciz/bizar olma/etme.
  Villagers are unaccustomed
  to the pressure of modern city life: Köylüler modern şehir hayatının sıkıntılarına alışık değillerdir.
 7. baskı, zorlama.
  bring pressure to bear on someone = put pressure on someone (to do something):
  birinin üzerine baskı yapmak, birine bir işi zorla yaptırmak.
  under the pressure: zorla, istemeye istemeye, baskı altında.
  under the pressure of necessity: zaruret dolayısıyla.
  social pressure: toplumsal baskı.
 8. evgenlik, ivedilik, acele, müstaceliyet, sıkılık.
  pressure of business: işlerin sıkılığı.
  work
  at high pressure: çok sıkı çalışmak.
 9. damga, mühür.
 10. basınç yapmak, tazyik etmek.
 11. baskı yapmak, zorlamak.
  The opposition pressured the government into debating the matter.
 12. etkilemek, etki/tesir altında bırakmak.
sosyal baskı İsim, Sosyoloji
kan basıncı İsim, Tıp ve Sağlık
basınç merkezi İsim, Mühendislik
tansiyon aleti İsim, Sağlık Cihazları
baskı balata İsim, Ulaşım
düdüklü tencere İsim, Gıda ve Mutfak