1. tez, çabuk, ivedi, seri, âni.
  a quick response: âni cevap.
  quick assets: çabuk paraya çevrilebilen
  mal/değerler (bono, senet vb.).
  quick returns: çabuk gelen kazanç.
  as quick as I can: mümkün olan süratle, elimden geldiği kadar çabuk.
 2. hızlı/süratli (hareket esen). a
  quick fox. a quick train.
  quick march : hızlı yürüyüş.
 3. çevik, ayağına tez.
 4. aceleci, sabırsız.
  a quick temper.
 5. canlı, kuvvetli, hararetli, ateşli (duygu vb.).
  quick feelings.
 6. faal, işlek, hızlı iş gören.
  a quick worker.
 7. keskin (zekâlı), anlayışlı, zeki, çabuk kavrayan.
  a quick student.
 8. duyar, hassas, keskin.
  a quick ear/eye.
 9. gebe, hamile.
 10. canlı, diri, hayatta.
 11. tırnak altındaki hassas et.
 12. hayatî/en önemli şey.
 13. quickly ile ayni anlama gelir. tezelden, ivedilikle, alelacele, âni/seri olarak, çabucak, hızla, süratle.
likit varlık İsim, Muhasebe
ayrık otu İsim, Bitki Türleri
ayrıkotu İsim, Bitki Türleri