1. -den aşağı, aşağıya, aşağıda(n), alçak.
  below the knee: dizden aşağı.
  look out below: aşağıya
  bak.
  They live 2 floors below: 2 kat aşağıda oturuyorlar.
  below we could see the walley: Aşağıdan vadi görülür.
  voices from below: aşağıdan gelen sesler.
  below one's breath: alçak sesle.
 2. alt(ta) altında, alt kat(a), alt katta(n).
  the tenants below: alt kattaki kiracılar.
  to go
  below: alt kata gitmek.
  below cost : maliyetin altında.
  below freezing: donma derecesinin altında.
 3. yeryüzü(nde), dünya(da).
  the fate of the creatures below: yeryüzündeki yaratıkların kaderi.
 4. cehennem(de).
  (in hell) down below: cehennemde.
 5. (belgelerde) aşağıda, daha sonra, badema.
  as stated below: aşağıda beyan edildiği üzere.
  This
  will be explained below: Bu, daha sonra/aşağıda izah edilecektir.
 6. (rütbe, derece, kademe vb.) aşağı, dun.
  He was demoted to the class below: Bir aşağı sınıfa indirildi.

  officers of the rank of major and below: binbaşı ve daha aşağı rütbeli subaylar.
 7. Tiyatro sahne aşağısı.
 8. Zooloji karın, gövdenin alt kısmı.
 9. tenezzül.
  It would be below my dignity to speak to him: Onunla konuşmaya tenezzül etmem.
 1. inf.