1. Sıfat, Biyoloji karmaşık (Kaynak: Evrim Çalışkanları)
 2. karışık.
  a complex highway system.
 3. çapraşık.
  a complex machine.
 4. muğlâk, anlaşılması güç.
  a complex problem.
 5. Gramer (a) bileşik, mürekkep (sözcük), iki parçadan oluşan sözcük:
  childish gibi, (b) (bkz: complex sentence ).
 6. Matematik karmaşık, bileşik.
  complex fraction = compound fraction: bileşik kesir.
  complex conjugate:
  karmaşık eşlenik.
  complex function: karmaşık işlev.
  complex linear space: karmaşık doğrusal uzay.
  complex manifold: karmaşık katmanlı uzay.
  complex measure: karmaşık ölçüm.
  complex number: karmaşık sayı.
  complex plane: karmaşık düzlem.
  complex variable: karmaşık değişken.
  complex vector space: karmaşık doğrusal uzay.
 7. karışık/anlaşılması güç/muğlâk şey, ağ, şebeke.
 8. Psikoloji karmaşa: sayrılıklı davranışları ortaya çıkaran, baskıya alınmış, coşkusal yanı ağır basan düşünce dizgesi.

  inferiority complex: aşağılık karmaşası.
  superiority complex: üstünlük karmaşası.
 9. takınak, fikri sabit.
 10. Tiyatro tam dekor.
 11. Mimarlık külliye, birbirine bağlı binalar.
  building complex: site.
 12. karıştırmak, muğlâklaştırmak, karmakarışık yapmak.
 13. Kimya kıskaçlamak.
iş merkezi İsim, İşletme
karmaşık sayı Bilgi Teknolojileri