1. İsim, Tekstil Sanayii manken
 2. İsim örüntü (Kaynak: Evrim Çalışkanları)
 3. İsim, Tekstil Sanayii desen
 4. İsim, Tekstil Sanayii model
 5. İsim desen (Kaynak: Evrim Çalışkanları)
 6. İsim örnek.
 7. İsim model.
 8. İsim süslü şekiller, şekillerle yapılan süs.
  a vase with geometrical pattern. The pattern of butterfly's wings.
 9. İsim üslûp, bir sanat eserinin kompozisyon özelliği.
  The pattern of Hardy's novels.
 10. İsim yapı, örüntü, doku: bir bütün olarak işleyen birbirini tamamlayan unsurların imtizaç tarzı.
  The behavior
  pattern of a five-year old.
 11. İsim dağılma, dağılım: tüfekten çıkan saçmaların veya şarapnel parçalarının hedef üzerinde dağılış şekli.
 12. İsim numune, misal, tipik örnek, örnek alınan şekil, mostra, çeşni.
 13. İsim bir elbiselik kumaş.
 14. İsim elbise kalıbı, patron, kâğıt üzerine çizilmiş elbise parçaları resmi.
  a dress pattern .
 15. İsim döküm kalıbı, şablon.
 16. İsim (uçağın) iniş yörüngesi.
 17. Geçişli Fiil
  pattern on/upon/after: modeline göre yapmak/biçmek/dikmek.
 18. Geçişli Fiil resimlerle/ şekillerle süslemek.
 19. Geçişli Fiil model çizmek.
 20. Geçişli Fiil (a) uydurmak, uygun hale getirmek, (b) taklit etmek.
 1. İsim desen. A rule for comparing input data with a logical structure, decomposing data into constituent parts,
  or extracting information from data.
 2. İsim desen. An effect created by simple, repeating designs such as vertical or horizontal lines.
masaüstü deseni Bilgi Teknolojileri
doldurma deseni Bilgi Teknolojileri
baskı deseni İsim, Tekstil Sanayii
desen şiiri İsim, Dil ve Edebiyat
desen şiiri İsim, Dil ve Edebiyat
görsel şiir İsim, Dil ve Edebiyat
görsel şiir İsim, Dil ve Edebiyat
somut şiir İsim, Dil ve Edebiyat
somut şiir İsim, Dil ve Edebiyat