1. başka, diğer.
  He and one other person. In some other city.
  Come back some other day: Başka bir gün gel.
 2. gayri, sair, geri kalan.
  The other men.
 3. öbür, öbürü, öteki.
  the other world: öbür dünya, ahiret.
  the other hand: öteki el.
  Each praises the other.
 4. başka türlü.
  I would not have him other than he is: Olduğundan başka türlü olmasını istemem.
 5. eski, geçmiş, geçen.
  the other day/week: geçen gün/hafta.
  sailing ships of other days: eski yelkenli gemiler.
 6. others: başkaları, kimi, ötekiler, öbür kimseler/şeyler. Some do, others don't: Kimi yapar,
  kimi yapmaz. others who follows his example: Onun izinden giden kimseler.
 7. başkası, dahası, başka birisi, başka kimse.
  There are some others: Dahası var (hepsi bukadar değil).

  He doesn't like hurting others.
 8. öteki, diğeri.
  One or the other of them will come: Biri veya öteki (içlerinden biri) gelecek.

  Surely some friend or other will help me: Dostlarımdan biri elbet bana yardım eder.