1. İsim, Biyoloji kol (Kaynak: Evrim Çalışkanları)
 2. İsim, Biyoloji dal (Kaynak: Evrim Çalışkanları)
 3. Botanik dal.
  root and branch: baştanbaşa.
 4. çatal.
  the branches of a deer's antler: geyik boynuzunun çatalları.
 5. bölüm, kol.
 6. şube.
  branch office: şube (binası), iş şubesi.
  branch-store: satış şubesi.
 7. soy ağacı, şecere.
 8. nehir/ırmak kolu.
 9. Gramer aynı kökten gelen dillerin ayrıldığı dal.
 10. Bilişim sapma: işlemlerin olağan sırasını bozarak, denetimi, adresi belirtilen bir işleme geçiren komut; izlencede
  bir ya da öbür seçeneğin uygulanabileceği nokta.
 11. Denizcilik bazı sularda seyrüsefer yapabilme ruhsatı.
 12. dallanmak.
 13. dallara/kollara ayrılmak.
  branch off: çatallaşmak, çatallara/ikiye ayrılmak.
  The main road branches off to the left.
 14. dallara/kollara/bölümlere ayırmak, bölmek, ayırmak.
 15. elişi/iğne örgüsü ile süslemek.
 1. İsim dal. A fork within a conversation, where more than one reply was made to a single e-mail and caused a split in the conversation.
 2. İsim dal. A segment of a logical tree structure, representing a folder and any folders that it contains.
 3. İsim dal. An element of workflow logic that defines an alternative condition and action or additional steps,
  in cases when the criteria in a condition element are not met. A logical 'else-if-then' statement in a workflow.
 4. Fiil dal oluşturmak. In reference to a package, to upgrade an existing sequenced application package and run
  it side-by-side with the original sequenced application package.
 5. Fiil dallanmak. To allow a collection of files to evolve in two or more divergent paths.
banka şubesi İsim, Bankacılık
şube kodu İsim, Bankacılık
şube kodu İsim, Bankacılık
şube müdürü İsim, Bankacılık