1. Edat etrafın(d)a, çevresin(d)e.
  We gathered about the fire: Ateşin etrafında toplandık.
  He looked
  about him: Etrafına bakındı.
  The folks about us: Çevremizdeki halk.
  The walls about the city: Şehri çevreleyen duvarlar.
 2. Edat civarın(d)a, yakının(d)a.
  Stay about the house: Evin yakınında bulun/yakınından ayrılma.
  There
  was nobody about: Civarda kimseler yoktu.
  to wander about the school: okul civarında dolaşmak.
 3. Edat hemen hemen, aşağı yukarı, yaklaşık olarak, takriben, … sularında (zaman, sayı ve nicelik bakımından
  yaklaşıklık ifade eder).
  about 12 o'clock: saat 12 sularında/takriben saat 12'de.
  about three weeks: aşağı yukarı üç hafta.
  about 500 men: takriben 500 kişi.
  about two kilos: yaklaşık iki kilo.
  about the best: hemen hemen en iyisi.
  The work is about done: İş hemen hemen yapıldı/bitti.
 4. Edat üzere, o anda/sırada.
  to be about to do something: bir işi yapmak üzere olmak.
  When he was
  about to die: O ölmek üzere iken …
  He is about to come: Gelmek üzeredir/Neredeyse şimdi gelir.
  I am about to leave: Gitmek üzereyim.
  Just as he was about to turn around: Tam o geri döneceği sırada.
 5. Edat üstün(d)e, üzerin(d)de, bir kimseye yakın yerde/elbisesinde.
  I have no money about me: Üstümde
  param yok.
  Everything about him is in order: Üstü başı düzgündür.
 6. Edat ilgili, hakkında, hususunda, -e dair, … için.
  about what = what about: Ne hakkında/neye dair/Hangi
  konuda/Ne ile ilgili?
  What is it all about: Ne oluyor? İşin aslı nedir? Bütün bunlar ne ile ilgili?
  to make inquiries about something: bir şey hakkında soruşturma yapmak.
  to quarrel about nothing: bir hiç için/sebepsiz dövüşmek/kavga etmek.
  I know what is it all about: İşin aslını biliyorum.
  He has come about the rent: Kira için geldi.
  to speak about something: bir şey hakkında konuşmak.
  Be about your business: Sen kendi işine bak/kendi işinle ilgilen.
  What about … = How about … : …'e ne buyurulur? …'e var mısını(ız)?
  Mind what you are about: Dikkatli ol(unuz)/Ayağını denk al.
  I know what I am about: Ne yaptığımın farkındayım.
  You haven't been long about it: (O işi yapmanız) çok sürmedi.
  Be quick about it: Çabuk ol!
 7. Zarf aşağı yukarı, takriben, hemen hemen (nitelikçe yakınlık bildirir).
  Sivas is about as cold as Erzurum:
  Sivas hemen hemen Erzurum kadar soğuktur.
  I am about ready: Hemen hemen hazırım.
 8. Zarf her yanında, etrafında.
  The mountains are all about city: Şehrin etrafı dağlarla çevrilidir.
  The
  reporters were all about the President: Cumhurbaşkanının etrafını gazeteciler sarmıştı.
 9. Zarf şurada burada, ötede beride, her tarafta, yaygın.
  The stranger wandered about the city: Yabancı
  şehrin etrafında dolaşıyordu.
  The smallpox is about: Ortalıkta çiçek salgını var.
 10. Zarf çevresi.
  ten miles about: çevresi on mil.
  a wheel 50 cm about: çevresi 50 cm olan tekerlek.
 11. Zarf uzunluğu(nda), boyu(nda).
  A mile about and a half mile across: Bir mil uzunluğunda ve yarım mil eninde.
 12. Zarf yakınında, civarında.
  somewhere about Bursa: Bursa yakınında bir yer(de).
  He lives somewhere
  about: O, yakınlarda bir yerde oturuyor.
 13. Zarf geri(de), zıt yön(de).
  to turn about: geriye dönmek.
  about turn!/about face!
  ask.
  Geriye dön!
  to put the ship about: gemiyi aksi istikamete çevirmek.
 14. Zarf hazır, … üzere.
  I am about to finish: Bitirmek üzereyim.
  about to sail: sefere hazır (gemi).
 15. Zarf çoğunluğu, büyük bir kısmı, hemen hemen.
  The food stock is about exhausted: Gıda stokunun çoğu
  tüketildi.
  The job is about done: İş hemen hemen bittti.
  about ship!/ready about
  : den. Yola çıkmaya hazır! (Gemicilere emir).
 1. Özel Isim Hakkında. A Settings screen containing information relating to the phone, such as phone manufacturer,
  available storage, OS version, etc.