1. Müzik ölçü
 2. İsim ölçme, ölçüm, mesaha.
 3. İsim ölçü.
  angular measure: açı ölçüsü.
  full measure: tam ölçü.
  liquid measure: sıvı
  (oylum) ölçüsü.
  short measure: eksik ölçü.
 4. İsim ölçü aleti.
  tape measure: şerit metre, mezür, mezura, ölçü şeridi.
 5. İsim ölçü birimi.
  An hour is a measure of time.
 6. İsim (bir) miktar (ölçüsü belli).
  to drink a measure of wine.
 7. İsim ölçü sistemi.
 8. İsim ölçek, mikyas, ölçek (ölçü kabı).
  a full measure of wheat.
 9. İsim derece, mertebe.
  He has not become rich in business, but he has had a certain measure of success/some measure of success.
 10. İsim (makul) had/miktar, itidal, ılımlılık.
  Talkative beyond all measure.
 11. İsim sınır, hudut, limit.
  to know no measure: sınır tanımamak, aşırı gitmek, ifrata kaçmak.
 12. İsim yasa, tüzük, nizam, kanun, karar.
  a senate measure: Senato kararı.
 13. İsim
  measures: önlem, tedbir.
  hard/strong measures: zorlayıcı önlemler, sert/zecrî tedbirler.

  to take measures to avert suspicion: şüphe uyandırmayacak önlemler almak.
  take measures to relieve suffering: ağrı dindirici tedbirler almak.
 14. İsim vezin, ölçü.
 15. İsim, Müzik ölçü, mezür.
 16. İsim ağır dans.
  tread a measure
  esk. dansetmek.
 17. İsim, Jeoloji damar, tabaka, katman.
 18. Fiil ölçmek, mesaha etmek.
  to measure a distance/weight/time/volume. to measure current/voltage/frequency/force/power.
 19. Fiil
  measure off/out: ölçerek ayırmak/kesmek/işaretlemek, belirli miktarda ölçmek.
  He measured off
  5 meters of material. She measured out flour, butter and sugar, and started to mix a cake.
 20. Fiil değerlendirmek, değer biçmek. tahmin/takdir etmek, kıyaslamak, kıyas/mukayese etmek.
  to measure the
  importance of an issue. to measure Goethe against Hugo.
 21. Fiil ölçüsü … olmak.
 22. Fiil ayarlamak, oranlamak.
 23. Fiil geçmek.
 24. Fiil ölçü(sünü) almak.
 25. Fiil ölçüsünde olmak, boyutları (uzunluğu, boyu, hacmi vb.) … olmak, belirli bir ölçüde olmak.
 1. İsim ölçü. In a cube, a set of values that are usually numeric and are based on a column in the fact table
  of the cube. Measures are the central values that are aggregated and analyzed.
 2. İsim ölçü. A property of an object that can be quantified numerically.
ölçü birimi İsim, Ölçü Birimleri
geçici tedbir kararı İsim, Rekabet Hukuku