1. tek, ayrı, ayrı ayrı, her bir.
  Each individual leaf on the tree is different. A teacher cannot give
  individual attention to his pupils if his class is very large.
 2. yalnız, başlı başına.
 3. bireysel, ferdî, (tek) kişiye özgü, özel, şahsî.
  individual tastes. individual style. an individual
  question. The preservation of individual liberty.
 4. özel, hususî, tek kişilik.
  individual portions.
 5. ayrılmaz.
 6. birey, fert, kişi, şahıs, kimse, adam.
  The rights of the individual are sometimes the most important
  rights in free society. What a bad tempered individual you are!
 7. tane, başlıbaşına bir bütün.
 8. Biyoloji (a) yaratık, bağımsız/tek başına yaşayan varlık, (b) bileşik organizma veya topluluğun bireyi/ferdi.
bireysel muafiyet İsim, Rekabet Hukuku