1. üye, aza.
  a member of our club.
 2. yasama organı üyesi.
  a member of Parliament: Millet Meclisi üyesi, Milletvekili, meb'us.
  a
  member of Legislative Assembly: Yasama Kurulu/Meclisi üyesi (ABD'de
  House of Representative, Kanadada Parlamento, İngilterede Avam Kamarası üyesi).
 3. Biyoloji organ uzuv: kol, bacak, kanat, dal vb.
 4. bileşen: bileşik bir yapıyı oluşturan parçalardan herbiri.
 5. Matematik (a) (denklemde) taraf, eşitliğin bir tarafındaki terimlerin tümü, (b) öğe: bir kümeyi oluşturan nesnelerden herbiri.
 1. İsim üye. A person who is part of a group.
 2. İsim üye. A single position or item in a dimension. Dimension members can be user-defined or predefined and
  can have properties associated with them.
 3. İsim üye. An individual Active Directory user account or an Active Directory group that is assigned to one
  or more user roles. A user role can consist of one or more members.
 4. İsim üye. In Distributed File System (DFS) Replication, a server that belongs to a replication group.
ortak üye Avrupa Birliği
din adamı İsim, Din ve İnanç