1. İsim (bir kitaptan vb.) parça, fıkra, bent, paragraf.
  a passage of Scripture.
 2. İsim, Müzik pasaj, bir besteden bir parça.
 3. İsim, Güzel Sanatlar (bir eserin) bölüm(ü), kısım, ayrıntı.
 4. İsim geçme, geçiş, gidiş, gitme, göçme, muhaceret.
  bird of passage: göçmen kuş, göçebe kimse.
 5. İsim geçiş hakkı/serbestliği.
 6. İsim geçit, yol.
 7. İsim koridor, dehliz.
 8. İsim menfez, methal, delik, giriş/çıkış yolu.
  the nasal passage .
 9. İsim yolculuk, seyahat, deniz yolculuğu/seyahati.
  a passage to India: Hindistana yolculuk.
  passage
  money: yol parası, navlun.
  a stormy passage: fırtınalı deniz yolculuğu.
  rough passage: (a) tehlikeli yolculuk, (b) müşkül/çetin zaman.
 10. İsim vapurda yatma/yeme.
 11. İsim (vapurda) seyahat ücreti.
 12. İsim (zaman vb.) geçiş, intikal, geçme, mürur.
  the passage from winter to summer.
 13. İsim (olay) cereyan, akış.
 14. İsim (yasa vb.) onaylanma, kanunlaşma.
 15. İsim (şahıslar arasında) fikir/görüş alışverişi/teatisi.
 16. İsim (silahlı) vuruşma, çatışma, kavga.
  a passage at arms.
 17. İsim geçirme, aktarma, ulaştırma, iletme.
 18. İsim bağırsakların boşaltılması.
 19. İsim (süvarilikte) tırıs (gidiş).
 20. İsim (bkz: occurence )
 21. Fiil geçmek, seyahat etmek.
 22. Fiil çatışmak, vuruşmak, dalaşmak, münakaşa/mücadele etmek.
 23. Fiil (atı) tırısa sürmek.
 24. Fiil (at) tırıs gitmek.