1. İsim öğüt, nasihat, tavsiye, fikir.
  a piece of advice: öğüt, nasihat.
  I shall act on your advice:
  Öğüdünüzü tutacağım.
  to take someone's advice: birisinin sözünü/nasihatini dinlemek.
  to take medical advice: doktora danışmak.
  to give someone a sound piece of advice: birisine iyi bir nasihat vermek.
  to ask/seek someone's advice: birisine fikir danışmak.
 2. İsim (uzaktan gelen) haber.
  advice from abroad informs us that the government has fallen: Yabancı kaynaklardan
  gelen haberler hükümetin düştüğünü bildiriyor.
 3. İsim, Ticaret bildirge, bildirme, ihbar.
  advice note: ihbar mektubu.
kariyer danışmanlığı İsim, İnsan Kaynakları