1. İsim, Eğitim bilgi birikimi (Kaynak: CEDEFOP)
 2. İsim bilgi, malûmat.
  His knowledge of the subject is limited.
  intuitive knowledge: sezgisel bilgi.
 3. İsim anlayış, vukuf, kavrayış.
 4. İsim malûmat, haber, haberdar olma, ünsiyet.
  The knowledge of our victory caused great joy: Zafer haberi
  büyük sevinç uyandırdı.
  common knowledge: herksçe bilinen şey.
  to (the best of) my knowledge: bildiğime/haber aldığıma göre.
  without my knowledge: haberim olmadan, benden habersiz.
  take knowledge of: bilgi/malûmat edinmek, anlamak, ünsiyet peyda etmek.
 5. İsim bilim, ilim.
 6. İsim cinsî münasebet.
 1. İsim bilgi. Information that can help an end-user or analyst solve a problem.
 2. İsim bilgi. The metadata about all the changes that a participant has seen and maintains.
bilgi için ödeme İsim, İnsan Kaynakları