1. sebep, neden.
  What was the cause of the accident? He has no cause to be angry. There's no cause for
  anxiety.
  first cause: asıl neden.
 2. vesile.
  This news was the cause of rejoicing.
 3. Felsefe neden, illet: bir şeyi etkileyen, oluşturan, doğuran şey.
 4. Hukuk (a) dava, (b) dava konusu, davaya yol açan olay.
 5. gaye, amaç, hedef, maksat, güdülen dava.
  The Socialist cause.
  final cause: asıl/son gaye.

  with good cause: iyi bir maksatla, haklı olarak.
  to work in a good cause: iyi bir maksatla/iyi bir amaç uğrunda çalışmak.
  in the cause of justice: adalet uğruna.
 6. gerekçe, âmil, saik.
  There is no cause for complaint.
 7. tartışma konusu, münazaa/ihtilâf konusu.
 8. (çözülecek sorun olarak) toplumsal refah.
  Liberal support for the cause of American Negro.
 9. sebep olmak, sebebiyet vermek, mucip olmak, (sonucunu) doğurmak, tevlit/hasıl/intaç etmek. (Yardımcı
  eylem olarak ettirgen eylem yapımına da yarar).
  to cause someone to do sth.: birine birşey yaptırmak.
because Bağlaç