1. Sıfat törensiz, merasimsiz, teklifsiz.
  2. Sıfat gayrı resmî.
  3. Sıfat resmî elbise gerektirmeyen.
  4. Sıfat konuşulan, halkın konuştuğu.
    informal English: konuşulan (fakat resmiyette kullanılmayan) İngilizce.