1. İsim hiçbir şey.
  She sat there all the evening and said nothing.
 2. İsim hiçbir iz/eser.
  The searchers found nothing in the woods.
 3. İsim hiçlik, yokluk.
 4. İsim hiç, önemsiz/değersiz kimse/şey, sıfır, solda sıfır.
  All that goes for nothing: Bütün bunlar hiçe sayılıyor.
 5. İsim hiçbir zorluk/müşkülât vb..
 6. Zarf asla, kat'iyen, hiç … değil, hiçbir suretle.
  nothing dismayed, he repeated his question.