1. Fiil davranmak, hareket etmek, muamele etmek.
  to behave well/badly: iyi/kötü davranmak.
  to behave
  prudently: tedbirli davranmak.
  to behave well to/towards someone: birine karşı iyi davranmak/iyi muamele etmek.
  He behaved with great courage: Çok cesur davrandı.
 2. Fiil uslu durmak, terbiyeli hareket etmek, kibar/nazik davranmak.
  Did the child behave?
  well-behaved:
  uslu, terbiyeli.
  ill-behaved: yaramaz, haylaz, terbiyesiz.
  to behave oneself: kibar/nazik/görgülü davranmak/hareket etmek, terbiyesini takınmak.
  to know how to behave: görgü/nezaket kurallarını bilmek.