1. Sıfat acı (tat, lezzet).
  Quinine has a bitter taste.
 2. Sıfat dayanılmaz, acı, tahammül edilmez, tahammülfersa,
  a bitter experience: acı bir tecrübe.
  a bitter
  sorrow: dayanılmaz keder.
 3. Sıfat keskin, sert, dondurucu.
  a bitter cold: keskin/dondurucu soğuk
  . It was bitter cold.
 4. Sıfat şiddetli amansız.
  bitter hatred.
  He is my bitter enemy: O benim can düşmanımdır.
 5. Sıfat alaycı, müstehzi, dokunaklı, acı.
  bitter words: acı/dokunaklı sözler.
 6. İsim acılık, sertlik, şiddet.
 7. Geçişli Fiil acılaştırmak, acı lezzet vermek, acıtmak.
  herbs employed to bitter vermouth.
 8. Zarf son derece, amansız, müthiş, dehşetli.
eşek marulu İsim, Bitki Türleri
turunç İsim, Bitki Türleri
acı marul İsim, Bitki Türleri