1. preavi
 2. ilân, duyuru, ihtar, bilgi, haber.
  give notice: işten çıkarılacağını önceden haber vermek.
  I
  gave him 2 weeks notice: İşten çıkarılacağını 2 hafta önce bildirdim.
  serve notice: uyarmak, ihtar/ilân etmek, bildirmek, tebliğ etmek.
  until further notice: yeni duyuruya /ikinci bir ihtara kadar.
  I must have notice: önceden haberim olmalı.
  legal notice: resmî ilân.
  without notice: bildirimsiz, habersiz, önceden haber vermeden.
  notice-board: ilân/bildiri tahtası.
  notice period: ihbar öneli.
 3. bildiri(m), bildirme, tebliğ, afiş.
 4. ihbar(name), ikaz, uyarı, uyarma.
  notice of an approaching storm.
  final notice: son ihtar/uyarı.
 5. dikkat, önemseme, farketme, farkına varma.
  take notice of: dikkat etmek, farkına varmak.
  to
  take notice of one's environment.
  take no notice: aldırış etmemek, farkına varmamak.
  That detail escaped my notice: O ayrıntı gözümden (dikkatimden) kaçmış.
 6. eleştiri, tenkit.
  favorable notices.
 7. saygı, riayet.
 8. farketmek, farkına varmak, görmek, müşahede etmek, farkında olmak.
  I noticed her hesitating: Tereddüt
  ettiğini farkettim.
  I notice you have a new dress: Görüyorum yeni bir elbise giymişsin.
 9. bahsetmek, yorumlamak, eleştirmek.
 10. saygı göstermek.
 1. İsim uyarı. A privacy principle that requires reasonable disclosure to a consumer of an entity's personally
  identifiable information (PII) collection and use practices. This disclosure information is typically conveyed in a privacy notice or privacy policy. Notice is addressed in Fair Information Practices.
ihbar tazminatı İsim, İnsan Kaynakları
bildirim Bilgi Teknolojileri