1. -den/-dan/-ten/-tan.
  from Ankara: Ankaradan.
  far from the city: şehirden uzak.
  ten kilometers
  from the shore: kıyıdan on kilometre (uzakta).
  I received a letter from my mother: Annemden bir mektup aldım.
  from 50 to 60: 50'den 60'a kadar (50 ile 60 arası).
  from morning to noon: sabahtan öğleye kadar.
 2. -den dolayı, … nedeniyle.
  He died from starvation: Açlıktan öldü.
 3. -den beri, -den bu yana.
  from childhood: çocukluktanberi.
  from this date onward: bu tahrihten
  itibaren, bu tarihten sonra.
 4. -li/-lı/-lu.
  He is from Edirne: Edirnelidir.
  He is from Iran: İranlıdır.
 5. -e göre/nazaran, -e bakılırsa.
  From the evidence, he must be guilty: Delillere bakılırsa suçlu
  olması gerekir.
  from what I heard: işittiğime göre.