1. erken.
  to get up early: erken kalkmak.
  early riser: erkenci, erken kalkan.
  in the early
  morning: sabah erkenden.
  An early bird gets worm: Erken kalkan yol alır (Erken kalkanın kısmeti bol olur).
  too early: çok erken.
  early in the winter: kış başlangıcında.
  I am one hour early: (Vaktinden) bir saat erken geldim.
 2. ilk, ilkel, baş(langıç).
  during the earlier months of the year: yılın ilk aylarında.
  early
  in the year: yılın başlangıcında.
  early youth: ilk gençlik.
  at an early age: çocukken.
  early in the list: listenin başında.
  at your earliest convenience: sizin için uygun olan ilk fırsatta.
 3. eski.
  earlier times: eski zamanlar.
  in early days: eskiden.
  my earliest recollection:
  en eski anılarım.
  early French architecture: eski Fransız mimarisi.
 4. vakitsiz, vaktinden evvel.
  an early death: vakitsiz/genç iken ölüm.
erken teşhis İsim, Tıp ve Sağlık
erken bunama İsim, Tıp ve Sağlık