1. İsim (a) yön, cihet.
  in every direction: her yönde.
  in the opposite direction: zıt yönde.
  The
  city shows improvement in many directions. (b) yöneltme, tevcih etme.
 2. İsim doğrultu, istikamet, taraf.
  Shot were fired in all directions.
 3. İsim eğilim, meyil, temayül.
  the direction of contemporary thought.
 4. İsim (a) yönerge, talimat, tarif(e), izahat.
  directions for baking a cake. (b) tenbih.
 5. İsim emir, kumanda.
 6. İsim yönetim, idare, denetim, nezaret.
  under the direction of: yönetiminde.
  The company is under a good direction.
 7. İsim müdürlük, direktörlük, müdüriyet.
 8. İsim adres, mektup veya paketin teslim edileceği yer.
 9. İsim yönetim, oyun düzeni, yönetme, yürütme, mizansen.
 10. İsim, Müzik (a) yönetim, idare.
  The orchestra is under the direction of Mr. Şimşek. (b) belirli bir notanın
  nasıl çalınacağını gösteren işaret.
Arama yönü Bilgi Teknolojileri
yön tuşları İsim, Bilgi Teknolojileri