1. Sıfat olanaksız, imkânsız, olamaz, gayrı-mümkün.
 2. Sıfat yapılamaz, gerçekleş(tiril)emez, muhal, ümitsiz.
  If, to suppose the impossible: farzımuhal.
 3. Sıfat gerçek/doğru değil, yalan, uydurma (dedikodu vb.).
 4. Sıfat münasebetsiz, çekilmez, çirkin, tahammül edilmez.
  an impossible person: çekilmez kimse.
  He's
  an impossible person.
  His bad temper makes life impossible for all the family : Onun huysuzluğu bütün aileye hayatı cehennem ediyor.
  You're impossible! Senden illallah!
  You're the most impossible person I've ever met: Senin gibi çekilmez birine rastlamadım.
  It's an impossible situation: Bu duruma tahammül edilemez (Bu, içinden çıkılmaz/müşkül bir durumdur).