1. Sıfat siyah
 2. Sıfat kara, siyah.
  a black dress.
  The black Sea: Karadeniz.
  as black as ebony: kapkara,
  simsiyah.
  He was as black as a sweep: Tepeden tırnağa simsiyahtı.
  to give someone a black eye: birinin gözüne/yüzüne vurup morartmak.
  have a black eye: gözü morarmak/şişmek.
  to beat someone black and blue: birinin pestilini çıkarmak, kemiklerini kırasıya dövmek.
  to be black and blue (all over): vücudu mosmor olmak.
  You can scream till you're black in the face, but … : İstersen avazın çıktığı kadar bağır …
 3. Sıfat siyah elbiseli.
  dressed in black: siyahlar giyinmiş.
  to wear black: siyah elbise giymek, matem tutmak.
 4. Sıfat arap, zenci.
  the black races: siyah ırk.
  black servant: zenci hizmetçi.
 5. Sıfat kirli, kararmış, kirlenmiş, simsiyah.
  That shirt was black within an hour.
  His hands were black:
  Kirli işlere girişmişti.
 6. Sıfat karanlık.
  a black night.
 7. Sıfat umutsuz, kederli, üzüntü verici, dargın, kızgın, öfkeli.
  Things are looking black for him: Onun
  geleceğinden umut yok/istikbali karanlık görünüyor.
  to look black: kederli/üzüntülü görünmek.
  to look as black as a thunder: çok öfkeli görünmek.
  to be black in face: (hiddetten) morarmak.
 8. Sıfat düşmanca, kötü.
  black words. black looks.
  black ingratitude: nankörlük.
  None of your
  black looks at me: Bana yan bakamazsın.
 9. Sıfat kasıtlı, apaçık, düpedüz.
  a black lie: düpedüz yalan.
 10. Sıfat kötü (niyetli), fesat.
  a black heart.
  a black deed: cinayet, cürüm.
 11. Sıfat harap olmuş, yanıp yıkılmış, tahribata uğramış.
  black areas of drought.
 12. Sıfat utandırıcı, utanç verici, yüz kızartıcı, kara(layıcı) kötüleyici, haysiyet kırıcı.
  a black mark on
  one's record: bir kimsenin sicilinde kara bir leke.
 13. Sıfat (kahve) sade (şekersiz ve sütsüz).
  I like my coffe black.
 14. İsim siyah/kara renk.
 15. İsim zenci, arap.
 16. İsim siyah elbise.
  He wore black at the funeral.
 17. İsim (satrançta) siyah taşlar.
 18. İsim siyah boya.
 19. İsim kara at.
 20. Fiil karar(t)mak.
 21. Fiil (kundura vb.) boyamak.
çörek otu İsim, Gıda ve Mutfak
siyah zeytin Gıda ve Mutfak
yılan yastığı İsim, Botanik
yılan yastığı İsim, Botanik