1. İsim, Ceza Hukuku suç
 2. Hukuk cürüm
 3. İsim cinayet, cürüm.
  If you commit a crime you must expect to be punished.
  to prevent a crime:
  bir cinayeti önlemek.
  to investigate a crime.
 4. İsim (ağır) suç, kabahat.
  to commit/perpetrate a crime: suç işlemek.
  an atrocious/brutal/daring/heinous/horrible/infamous/serious
  crime.
 5. İsim suç sayılan/zararlı eylem.
  It is the job of the police to prevent crime.
 6. İsim kabahat, gayrı ahlâkî hareket.
  It isn't a crime to steal food when your children are hungry.
 7. İsim yazık, günah, ayıp.
silahlı organize suç örgütü İsim, Ceza Hukuku
Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu İsim, Ceza Hukuku
kamu davası İsim, Hukuk
ceza kanunu İsim, Ceza Hukuku
asliye ceza mahkemesi İsim, Hukuk
ceza hukuku İsim, Ceza Hukuku
cezai yargılama usulü İsim, Hukuk
ceza davası İsim, Hukuk
ceza yargılaması İsim, Ceza Hukuku
adli sicil İsim, Ceza Hukuku
cezai yaptırım İsim, Ceza Hukuku
elektronik suç, siber suç İsim, Ceza Hukuku
örgütlü suçla mücadele İsim, Ceza Hukuku
Mali Suçları Araştırma Kurulu İsim, Ceza Hukuku
mali suçları araştırma uzmanı İsim, Ceza Hukuku
organize suç İsim, Ceza Hukuku
organize suç örgütü İsim, Ceza Hukuku
organize suç örgütüne katılmak Fiil, Ceza Hukuku
savaş suçları İsim, Uluslararası Hukuk
savaş suçları mahkemesi İsim, Hukuk
beyaz yakalı suçları İsim, Ceza Hukuku
suçluya yardım etme
suç ortaklığı
suça teşvik
bir suçun ortağı
işlenmiş suç
birine bir suç isnat etmek Fiil
yardakçılık etmek Fiil
suç ortağı
bir suçu affettirecek harekette bulunmak Fiil
dehşet verici suç
sakatlamak ve yaralamak suretiyle yapılan müessir fiil
cürme teşebbüs
cürme teşebbüs
suç girişimi
suç teşebbüsü
kesin bir suç teşkil etmek Fiil
bir suça ortaklık etmek Fiil
bir suça iştirak etmek Fiil, Hukuk
suça bulaşmak Fiil
bir suçu işlememiş olmak Fiil
işlenen bir suçla ilişkisi olmak Fiil
işlenen bir suç ile ilişkisi olmak Fiil
eski bir suçlu olmak Fiil
suça karışmak Fiil
suç işlemeye eğilimli olmak Fiil
suç işleyebilir
cezası idam olan suç
cezası ölüm olan suç
en ağır şekilde cezalandırılan suç
birini bir suçla suçlamak Fiil
suç olarak sınıflandırmak Fiil
bir suçtan beraat etmek Fiil
bir suçun işlenmesi
cürüm işlemek Fiil
suç işlemek Fiil
bir suç işlemek Fiil
ciddi suç işlemek Fiil
ciddi bir suç işlemek Fiil
suç işlemek Fiil
örf ve âdet hukukuna göre suç sayılan fiil
bilgisayar suçu Bilgi Teknolojileri
bilgisayarla ilişkili suç İsim, Ceza Hukuku
bir suçu itiraf etmek Fiil
suçu itiraf etmek Fiil
bir suça iştirak
bir suça ortak olmak Fiil
aslında cezai müeyyide uygulanamayacak olan ancak istidlal ve ima yoluyla suç şeklinde yorumlanan fiil
mütemadi suç (failin harekete geçmesi ile son bulmayarak , icrası bir süre uzayan suç
mütemadi suç (tek bir kaza dairesi içinde işlenmemiş suç
bir şeyi suç diye adlandırmak Fiil
bir şeyi suç diye adlandırmak Fiil
suç duyurusunda bulunmak Fiil, Hukuk
bir cinayeti ortaya çıkarmak Fiil
bir suçu açığa çıkarmak Fiil
suçu açığa çıkarmak Fiil
cinayetin ortaya çıkarılması
suç gelirlerini maskelemek Fiil, Ceza Hukuku
bundan sonra uzman kullanıcılar kayıt ve verileri kendi çıkarlarına yöneltirler
özel programlar uygulanarak bir giriş kodu bulunması yoluyla başka bilgisayarların programlarına girilmesi
bilgisayar aracılığıyla işlenilen suçlar
elektronik suç
suç unsuru İsim, Hukuk
suç unsurları İsim, Hukuk
çevre suçu İsim, Ceza Hukuku
bir suçu ortaya çıkarmak Fiil
mali suç İsim, Ceza Hukuku
suçtan elde edilen şeyler İsim
suç işleme içgüdüsü olmak Fiil
ağır ve vahim suçlar
bir suça karışmış olmak Fiil
şeref ve haysiyeti ilgilendiren cürüm
suç işlemeye ehil olmama
suç işleme ehliyeti olmama
suç işlemeye teşvik
yarım kalmış suç
birini suç işlemeye teşvik etmek Fiil
işlenen suçlarda artış
çirkin suç
yüz kızartıcı suç İsim, Hukuk
bir suçu araştırmak Fiil
ani suç (tek bir fiil ile meydana gelen suç
birini suça teşvik etmek Fiil
bir suçun kışkırtıcısı
bir suçun tahrikçisi
uluslararası suç İsim, Uluslararası Hukuk
kovuşturmak Fiil
bir suç tahkikatı yapmak Fiil
birini bir suça karıştırmak Fiil
suç işleme oranında ani artış
alçakca işlenen suç
alçakça işlenen suç
ufak suç
suç yuvası İsim
suçun maddi unsurları İsim, Hukuk
örgütlü suç
çete suçu İsim, Hukuk
organize suç İsim
örgütlü suç İsim, Ceza Hukuku
suç ortağı
suç ortağı
sabıka
bir suç (cürüm) işlemek Fiil
suç işlemek Fiil
bir suç işlemek Fiil
bir suçun işlenmesi
bir cürmün faili
devlet karşı işlenen suç
siyasi suç İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
öncül suç İsim, Ceza Hukuku
suçun önlenmesi
suç geliri İsim, Hukuk
suç gelirleri İsim, Hukuk
suç işlemek Fiil
geçmişte işlenmiş bir suçu ayrıntılarına inerek yeniden incelemek Fiil
geçmişte işlenmiş bir suçu ayrıntılarına inerek yeniden inceleme
bir şeyi suç addetmek Fiil
yeniden suç işlemek Fiil
lekeleyici suç
bir suçun kokusunu almak Fiil
suçu gizlemek Fiil
bir suçu gizlemek Fiil
bir suçu örtbas etmek Fiil
suç çeşitleri İsim
yasaların cezalandırdığı cürüm.
suçun manevi unsurları İsim, Hukuk
suç ile mücadele
terör suçu
bir suça iştirak edenler İsim
cinayet yatağı olmak.
This district reeks with crime: Bu semt cinayet yatağıdır.
alçakça işlenen suç
savaş suçu.
war criminal: savaş suçlusu. İsim
bir suçu kökünden söküp atmak Fiil
insanlığa karşı işlenen suç İsim, Hukuk
insanlık suçu İsim, Hukuk
insanlığa karşı suç İsim, Uluslararası Hukuk
olağandışı cinsel ilişki suçları İsim
karı kocanın birbirine karşı işlediği suç
devlet karşı işlenen suç
devlete karşı suç İsim, Ceza Hukuku
suç araştırması yapma
cinayet romanı
işlenmekte olan suç İsim, Hukuk
ceza mevzuatı
kalpazanlık suçu
vatana ihanet suçu
kıskançlık cinayeti İsim, Hukuk
tutku cinayeti İsim, Hukuk
tahrik altında işlenen suç İsim, Hukuk
kıskançlıktan doğan cinayet, aşk cinayeti. İsim
eş ya da metresin sadakatsizliğinden doğan cinayet
(Fr) eş ya da metresin sadakatsizliğinden doğan cinayet
cinayet oyunu
suç önleme
suç işlemeye eğilimli suç
suç işlemeye eğilimli
suç oranı İsim, Hukuk
suç duyurusu Hukuk
polis muhabiri
suç mahalli Hukuk
olay yeri İsim
olay yeri inceleme İsim, Hukuk
sabıka dosyası İsim
cinayet dalgası, cinayetlerin hızla artışı. İsim
cinayet romanları yazarı
birine bir suç yüklemek Fiil
birini bir suç ile suçlamak Fiil
töhmet altında tutmak Fiil
bir suçu ölümle cezalandırmak Fiil