1. Tıp ve Sağlık lokal
 2. yöresel, çevresel, mahallî, semt+, mahalle+.
  local customs: yöresel/mahallî âdetler.
  the local
  doctor: semt/mahalle doktoru
  . local government: mahallî hükümet/yönetim.
  local news: mahallî haberler.
  local time: mahallî saat.
 3. belirli bir yere özgü.
 4. mevziiî, vücudun bir kısmı ile ilgili.
  local infection: mevziî iltihap.
  local pain/disease.
  local application of a remedy.
 5. her istasyonda duran (tren/otobüs).
  a local train.
 6. dar, sınırlı.
 7. lokal, bir kurumun mahallî şubesi.
 8. yerli, bir yerin yerlisi.
 9. mahalle meyhanesi/kahvesi vb..
 10. (gazetede) şehir haberleri, mahallî haberler.
mahalli bilirkişi İsim, Hukuk
kısmi kabul İsim
konusu belli bir yerle ilgili ya da sabit bir yerde bulunan ve bakılması o yer mahkemesinin yetkisinde bulunan dava
konusu belirli bir yerle ilgili ya da sabit bir yerde bulunan ve bakılması
konusu belirli bir yerle ilgili ya da sabit bir yerde bulunan ve bakılması için
o yer mahkemesinin yetkili olduğu dava
yerel idare
belediye idaresi
mahalli idare
yerel gazetelerdeki ilan ve reklamlar
belediyeyi ilgilendiren konular İsim
mahalli temsilci
bir yabancının İngiltere'de ikamet ettiği süre krala bağlı kalması
pahalılık zammı
belediyenin tayin ettiği vergi matrahı
mahkemenin bulunduğu yerde avukatlık eden avukat
pusula sapması
(US) mahallin en yüksek sivil makamı
mahalli idare
yerel yetki
mahalli makam
yerel yönetim
(Br) seçimle görevlendirilen mahalli idare teşkilatı ve bu teşkilatta ücretle çalışanlar
bir yerde kalma yasağı
oturma yasağı
yerel ptt
yerel banka
mahalli banka
yerel poliçe (bir bankanın bulunduğu yerde ödenebilen poliçe veya senet
yerel senet
şirket merkezinden uzakta bulunan bir şubeyi yönetmek üzere oluşturulan sınırlı yetkiye sahip yönetim kurulu
belediye meclisi
(Br) belediye tahvilleri İsim
yerel şube
mahalli şube
mahalli bütçe
yerel yönetim bütçesi
mahalli ticaret
(Br) yerel yönetim tüzüğü
şehiriçi telefon
(telefon) şehir içi konuşma
bir gayri menkulde sabit bulunan ve söz konusu gayri menkulün tamamlayıcı parçasını oluşturan taşınabilir eşya
mahalli çek
yerel takas işleri İsim
bir yere özel nitelikler
kaza yetkisi
mahalli şartlar İsim
yerel koşullar İsim
yerel tüketim
(US) yerel şirket
yerel meclis
yetkisi belirli bir kaza bölgesi ile sınırlı mahkeme
(Br) yerel mahkeme
yerel mahkeme
(US) federal niteliği olmayan eyalet mahkemesi
yerel kredi
mahalli para
memleket parası
ulusal para
mahalli örf
mahalli âdet
günlük
yerli müşteri
yerel müşteri
yerel örf ve âdet kuralları İsim
yerel bayi
belediye borçları İsim
yerel teslimat
yerel yönetim kurulu üyesi
yerel müdür
yerel idare kurulu
belediye hekimi
yerel belgeler İsim
yerel senet
yerel seçimler İsim
yerel seçim İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
(telefon) yerel santral
yerel telefon santralı
yerel harcamalar
yerel masraflar İsim
banliyö treni
banliyö ekspres treni
yerel deyim
belediye finansmanı
yerel maliye
(US) banliyö yük treninin yükü
mahalli idare
yerel hükümet
mahalli idare (kaza , belediye , köy
amme idaresi
(Br) yerel yönetim
mahalli hükümet
yerel âdet
yerel imar hareketi
yerli sanayi
yerel etki
yerinden elde edilen bilgi ve haber
yerli sakin
yerinde teftiş
yerel teftiş
yerel çıkar
yerli simsar
yerel kaza dairesi
bulunan yer hakında bilgi
mahalli mevzuat
yurt içi mektup
banliyö hattı
belediye listesi
şehiriçi posta
bir yerin yerlisi
ademi merkeziyet
(Br) bölge müdürü
şehir haritası İsim
iç Pazar İsim, Reklamcılık
yerel piyasa
yerel gereksinimler İsim
mahalli ihtiyaçlar İsim
yerel haberler İsim
yerel haber
yerel gazete İsim
bir yerin eşrafından
yerel büro
(Br) yerel memur
yöresel yasaklama: bir şehir/bölge halkının kendi yörelerinde içki yasağı koyma yetkisi.
yerel gazete
yerli halk
yerel özellikler
(Br) şehir planı
yerel plan
mahalli polis
belediye politikası İsim
yerli halk
derebeyi
semt pratisyen hekimi
yerel basın
yerel fiyat (satış anlaşmasına konulan teslim yeri fiyatı şartı
yerel satın alımlar İsim
yerel radyo
banliyö treni
belediye emlak vergisi
yerel vergiler İsim
yerel çare
yerel gereksinimler İsim
mahalli ihtiyaçlar İsim
yerel kaynaklar İsim
belediye geliri
çevre yolu
yerel satış
yerli menkul değerler İsim
yerel yönetim
yerel sevkıyatçı
bir yerin işareti
bölgesel durum
yerel personel
yerli personel
yerel radyo tvu
yerel radyo yayın istasyonu
yerel kanun
yerel menkul kıymetler İsim
yerel grev
(tel) yerel abone
bir yörenin yerlilerinden olan yetenekli kimseler
bir yerin ileri gelenleri İsim
yerel vergiler
mahalli vergi
yerel vergi
yerel vergiler İsim
yerel telgraf
yerel elt
yerel şehiriçi telgraf
yerel şartlar İsim
mahalli saat İsim
bölgesel topografi
yerel ticaret
iç ticaret
(telefon) şehiriçi konuşmalar
şehiriçi trafiği
yerel trafik
banliyö treni
yerel işlem
mahalli işsizlik
mahalli maliye
yerel âdet
yerel kullanım
yerel örf ve âdet
yerel kaza yetkisi olan mahkeme
yerel veto
yerel gereksinimler İsim
yerel haftalık gazete
makine gibi gemide bulunan ağırlıklar