1. nişan almak.
  to aim a gun/a pistol at someone: birisine silahla/tabanca ile nişan almak.
  the
  target to aim at: nişan alınan hedef.
 2. amaçlamak, hedef tutmak, istihdaf etmek.
 3. aim at/to: hedef/gaye/amaç edinmek, gayret etmek, çalışmak. He aims to please: Hoşa gitmeye
  çalışıyor. We aim at saving something every month: Her ay biraz artırmaya/tasarrufa gayret ediyoruz.
 4. tahmin/takdir etmek.
 5. nişan alma.
 6. amaç, hedef.
  to miss one's aim: hedefine isabet ettirememek.
 7. maksat, niyet, gaye, emel.
  His aim is to be an engineer: Gayesi bir mühendis olmaktır.
  I don't
  understand what his aim in life may be: Hayatta gayesi nedir, anlamıyorum.