1. İsim, Havacılık yunuslama
 2. Fiil (çadır vb.) kurmak.
 3. Fiil (bir yere/bir durumda) yerleştirmek, dikmek, tespit etmek.
 4. Fiil atmak, fırlatmak.
 5. Fiil (beyzbol) topu vurucuya atmak, atıcı vazifesi görmek.
 6. Fiil eriştirmek, ulaştırmak, (belirli düzeye/dereceye vb.) çıkarmak/yükseltmek.
  He pitch his hopes too high.
 7. Fiil, Müzik belirli bir perdeye akord etmek.
 8. Fiil düzenlemek, tanzim etmek, nizama sokmak, (muharebe sahası vb.).
 9. Fiil gömmek, (yere) çakmak.
 10. Fiil (tepe taklak) düşmek, (başaşağı) dalmak.
 11. Fiil sendelemek, sallanmak.
 12. Fiil aşağıya eğilmek, meyletmek.
 13. Fiil yalpalamak, yalpa vurmak.
 14. Fiil (roket/füze) titreşimler yapmak, sabit uçuş yüksekliğinden saparak düşey düzlemde inip çıkmak.
 15. Fiil, Denizcilik (gemi) baş-kıç vurmak.
 16. Fiil ziftlemek, zift/katran ile kaplamak.
 17. İsim (bağıl) derece, mertebe, nokta.
  to the highest pitch: son derecede, en yüksek mertebede, son dereceye
  kadar.
  to such a pitch that: öylesine/ öyle bir mertebede ki.
  a high pitch of excitement.
 18. İsim eğim, meyil.
  the pitch of a roof.
 19. İsim en yüksek derece/mertebe, doruk, tepe, zirve.
  the pitch of success.
 20. İsim, Müzik perde.
 21. İsim standard ton: notaların mukayese edildiği temel ses.
 22. İsim (akustik) temel frekans, fondmantal.
 23. İsim atış, atma, fırlatma.
 24. İsim (beyzbol) top atışı.
 25. İsim, Denizcilik geminin baş-kıç vurması.
 26. İsim eğik/meyilli kısım/yer.
 27. İsim bir yere konulan/yerleştirilen şeyin miktarı.
 28. İsim (kriket) saha ortası, 13.
  argo (a) satış taktiği, malı methederek satma çabası, (b) yaklaşım, özel
  bir hareket plânı.
  to tackle a problem again, using a new pitch.
 29. İsim, Havacılık (a) uçağın/uzay aracının yalpalaması, (b) adım, pervanenin bir dönüşunde alınan yol.
 30. İsim, Jeoloji bir tabakanın yataya nazaran eğimi.
 31. İsim, Makine (dişli, vida) adım, hatve.
 32. İsim (halı) 27 inçteki çözgü sayısı.
 33. İsim (iskambil) (bkz: all four ) (2).
 34. İsim işportacının tezgâh yeri.
 35. İsim zift, karasakız.
 36. İsim asfalt, bitüm.
  mineral pitch.
 37. İsim reçine.
 38. İsim çamsakızı, bazı ağaçlardan çıkan çamsakızına benzer madde, piz.
 1. İsim karakter sıklığı. A measurement of the number of characters that fit in a horizontal inch. Pitch is generally
  used to measure monospaced fonts.
 2. İsim X ekseninde dönme. A rotation in 3D space around the x-axis.
nokta uzaklığı Bilgi Teknolojileri