1. İsim, Fizyoloji soluk, nefes.
  draw a breath: soluk/ nefes almak.
  get one's breath back: nefesini toplamak,
  kendine gelmek.
  hold one's breath: soluğunu/nefesini tutmak.
  last breath: son nefes.
  lose one's breath: nefesi kesilmek, tıkanmak.
  take someone's breath away: birisinin nefesini/iflâhını kesmek.
  to be short of breath: nefes darlığı çekmek.
 2. İsim soluma, nefes alma.
  take a breath: nefes almak.
  He took a deep breath: Derin nefes aldı.
 3. İsim hayat, canlılık.
  It is the very breath of life to me: Bu benim için canım kadar azizdir.
 4. İsim kolayca/normal nefes alma.
  He stopped to regain his breath.
 5. İsim teneffüs, kısa dinlenme zamanı.
  Give him a little breath: Ona biraz dinlenecek zaman bırak.
  to
  stop for breath: durup biraz dinlenmek.
 6. İsim dem, an, bir solunumluk/nefeslik zaman.
  in a breath: bir anda, bir nefeste.
  to say something
  (all) in one breath: bir nefeste söyleyip bitirmek, herşeyi söylemek.
 7. İsim fısıltı, fısıldama.
 8. İsim esinti, püfürtü, hafifçe esme, hafif yel/rüzgâr.
  a little breath of wind: hafif esinti/yel.
  There
  wasn't a breath of air: Hava sakindi/durgundu (Hiç esinti yoktu/yaprak bile kımıldamıyordu).
 9. İsim, Fonetik (a) ses üreten soluk, (b) p, k, ş gibi harfleri çıkaran soluk.
 10. İsim nefesteki buğu/buhar.
 11. İsim önemsiz şey/koşul.
 12. İsim nefes kokması.
  bad breath: ağız kokması/kokusu.
  have a bad breath: ağzı/nefesi kokmak.
 13. İsim buhar, koku.