1. torpil (argo)
 2. Fiil çekmek.
  to pull a trigger. pull the door open, don't push it.
 3. Fiil (tutup) sürüklemek.
 4. Fiil (çekip) koparmak/ayırmak/yırtmak.
  to pull flowers: çiçek koparmak.
  to pull cloth to pieces:
  kumaşı yırtmak/paramparça etmek.
 5. Fiil sökmek, çekip çıkarmak.
  to pull a nail/a tooth.
 6. Fiil (tüylerini) yolmak.
 7. Fiil
  pull on: (bıçak/silah) çekmek.
  to pull a knife/a gun.
 8. Fiil (yasa dışı/şaşılacak bir işi) yapmak/işlemek, becermek.
  to pull a robbery.
 9. Fiil (çehreye belirli bir ifade) vermek, takınmak.
 10. Fiil kazanmak, almak, kendi tarafına çevirmek.
  to pull votes: oyları almak/kazanmak.
 11. Fiil, Matbaacılık (prova) çıkarmak.
  to pull a proof.
 12. Fiil (kürek) çekmek.
 13. Fiil (kas, kasbağı, kiriş) incitmek.
  to pull a ligament/a muscle: bağı/kası incitmek.
 14. Fiil (atın yarışı kazanmasını önlemek için) gemi çekmek/kısmak.
 15. Fiil topa (yan tarafa gidecek şekilde) vurmak.
 16. Fiil
  pull at: bir şeyi tutup kendine doğru çekmek.
 17. Fiil (sigara vb.) bir nefes çekmek, (sıvı) içmek.
 18. Fiil büzülmek, çekilmek.
 19. İsim çekme, çekiş.
  give a pull: bir hamlede çekmek.
 20. İsim (a) çekme kuvveti.
  pull of a magnet. (b) çekmek için gerekli kuvvet.
  trigger pull.
 21. İsim (su, sigara vb.) içme, içiş, bir nefes çekiş, bir içim/yudum.
  take a pull at one's pipe: piposundan bir nefes çekmek.
 22. İsim kayırma, iltimas, arka, piston, torpil.
  have a pull: (a) arkası/mahkemede dayısı olmak, (b) sözünü geçirmek.
 23. İsim tutamak, tutamaç.
  drawer pull.
 24. İsim kürek çekme /çekiş.
  a pull on the river.
 25. İsim (sandal) kürek darbesi.
 26. İsim uğraşma, gayret.
  a long pull uphill.
 27. İsim gerilim.
 28. İsim, Matbaacılık prova.
 29. İsim, Spor topa yan vuruş.
 30. İsim çekicilik, cazibe.
  These ads have pull.
 31. İsim (yarışta atı geride bırakmak için) gem kasma/çekme.
 1. İsim çekme. The process of retrieving data from a network server.
piyasadan çekmek Fiil, Tıp ve Sağlık
çekme menü Bilgi Teknolojileri